Τα στελέχη που αναλαμβάνουν την εύρεση, αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού λαμβάνουν μεγάλο αριθμό βιογραφικών από τα οποία θα πρέπει να επιλέξουν τους υποψηφίους για την πρώτη συνέντευξη εργασίας.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να διεκδικήσουν τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, θα χρειαστεί να δώσουν την απαραίτητη προσοχή στο βιογραφικό τους, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις είναι εμφανές ότι η διαμόρφωση του έχει γίνει με μοναδικό κριτήριο την καταγραφή της εργασιακής εμπειρίας. Το βιογραφικό όμως θα πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από αυτό.

Η σημαντικότητα του βιογραφικού φαίνεται επίσης και από το γεγονός ότι οι εργοδότες δεν ζητούν χειρόγραφα βιογραφικά αλλά προτιμούν να λαμβάνουν σε ηλεκτρονική μορφή.

Συνεπώς θα πρέπει να δοθεί συνολικά προσοχή  στον τρόπο που θα παρουσιάσουμε τα επαγγελματικά μας χαρακτηριστικά για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Για τον λόγο αυτούς μπορούμε:

  • να κάνουμε καταγραφή της προϋπηρεσίας μας ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη.
  • να χρησιμοποιούμε πληροφορίες που να είναι  σχετικές με τις απαιτήσεις τις θέσης.
  • να μορφοποιούμε  το βιογραφικό μας  χρησιμοποιώντας γραμματοσειρές και bullet points που θα κάνουν πιο ευδιάκριτες τις πληροφορίες που θα καταγράψουμε
  • να έχουμε ένα βιογραφικό περιεκτικό και χωρίς περιττές πληροφορίες