Το βιογραφικό μας αποτελεί την καταγραφή του επαγγελματικού μας προφίλ. Ακόμα και αν γνωρίζουμε ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να το κάνουμε ελκυστικό για τους εργοδότες, θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στις λεπτομέρειες, ακόμα και στο λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιήσουμε.

Είναι σημαντικό σε ένα επαγγελματικό βιογραφικό να υπάρχει το ίδιο πρότυπο από την αρχή μέχρι το τέλος. Το λεξιλόγιο και ή έκφραση σας θα πρέπει να ακολουθούν σοβαρό και επίσημο τρόπο γραφής. Θα πρέπει να αποφεύγονται καθημερινές εκφράσεις, αλλά και η χρήση του πρώτου προσώπου. Για παράδειγμα θα πρέπει να αποφύγουμε να γράψουμε ότι «Εργάστηκα στην ΑΒΓ εταιρία», αλλά βάζοντας και χρονολογική διάρκεια μπορούμε να πούμε «06/2008 – 10/2010 ΑΒΓ Εταιρία» και στην συνέχεια να ακολουθήσει και ο τίτλος της θέσης που είχαμε .

Αν επιλέξουμε να έχουμε ένα βιογραφικό σημείωμα που θα ακολουθεί διαφορετικά στυλ, κινδυνεύουμε να μην επιλεχθεί το δικό μας βιογραφικό για αξιολόγηση από ένα υποψήφιο εργοδότη, καθώς θα έχουμε δείξει ότι  δεν δίνουμε προσοχή στις λεπτομέρειες.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την σύνταξη του βιογραφικού και τις συνοδευτικής επιστολής  επισκεφθείτε το /blog

Αν έχετε ήδη ανανεώσει το βιογραφικό σας και θέλετε να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας πατήστε εδώ