Ένα ερώτημα που μπορεί να δυσκολέψει ένα υποψήφιο κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης είναι τα κενά διαστήματα που υπάρχουν στο βιογραφικό κατά τα οποία δεν υπήρχε κάποια εργασία.

Ακόμα και αν ο λόγος πίσω από αυτό το κενό διάστημα είναι ιδιαίτερα σημαντικός αυτό δεν σημαίνει για κάποια στελέχη που θα λάβουν το βιογραφικό σας δεν θα υπάρχουν ερωτηματικά, ίσως και αρνητική αξιολόγηση.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει η σχετική προετοιμασία για να υπάρχει ανταπόκριση σε ένα τέτοιο ερώτημα σε μία συνέντευξη εργασίας. Αν για παράδειγμα είστε μητέρα και για κάποιο χρονικό διάστημα έπρεπε να μείνετε στο σπίτι, μπορείτε να σκεφθείτε και να συνδυάσετε δραστηριότητες οι ικανότητες που χρειάστηκαν για να αντεπεξέλθετε σε αυτό το διάστημα, τις οποίες μπορείτε να επικοινωνήσετε.

Αν θέλετε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές για την συνέντευξη εργασίας επισκεφθείτε το /blog