Το βιογραφικό έχει τον χαρακτήρα της επαγγελματικής μας ταυτότητας η οποία θα βοηθήσει στην εύρεση εργασίας, για  αυτό και απαιτείτε ο όποια προσοχή στην σύνταξη. Ένας τρόπος για να διαπιστώσουμε το πώς θα αξιολογηθεί από τους εργοδότες είναι μέσα από μερικές ερωτήσεις τις οποίες θα πρέπει να απαντήσουμε:

  1. Έχουμε επιλέξει την κατάλληλη μορφοποίηση ώστε να αναδεικνύονται με το καλύτερο τρόπο η επαγγελματική εμπειρία, οι ακαδημαϊκές γνώσεις και οι ικανότητες μας;
  2. Έχει την κατάλληλη εμφάνιση (γραμματοσειρά, bullets κλπ) ώστε να είναι ευανάγνωστο και ελκυστικό για όποιον το αξιολογήσει;
  3. Υπάρχει μια σύντομη περιγραφή (profile) η οποία καταγράφει σε 2-3 γραμμές την επαγγελματική μας δραστηριότητα;
  4. Κάνοντας αίτηση για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας το βιογραφικό δείχνει τις ικανότητες μου και την αξία που θα προσφερθεί σε ένα εργοδότη;
  5. Οι πληροφορίες που έχουμε καταγράψει για ποιο λόγο θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον ενός εργοδότη να μας καλέσει σε μια συνέντευξη επιλογής ;
  6. Έχουμε περάσει από ορθογραφικό, συντακτικό και γραμματικό έλεγχο το βιογραφικό μας ;
  7. Οι πληροφορίες που έχουμε επιλέξει να καταγράψουμε θα είστε σε θέση να τις υποστηρίξετε και επικοινωνιακά σε μια συνέντευξη εργασίας;

Προσπαθήστε να βρείτε τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα και τότε θα μπορείτε  να κατανοήσετε καλύτερα για το πώς θα αξιολογήσει το βιογραφικό σας και ένας εργοδότης που σας ενδιαφέρει Εφόσον ολοκληρώσετε την ανανέωση του βιογραφικού σας μην ξεχάσετε να το καταχωρήσετε στο http://www.randstad.gr Καταχωρήστε, λοιπόν, το ανανεωμένο σας βιογραφικό εδώ και καλή επιτυχία!