Γιατί οι συστάσεις είναι σημαντικές; Γιατί είναι σημαντικό κάποιος υποψήφιος να αναφέρει στο βιογραφικό του τη δυνατότητα να μιλήσουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι (συνάδελφοι, συνεργάτες, προϊστάμενοι, κλπ) για τη δουλειά του και τον τρόπο που χειρίζεται και αντιδρά σε καταστάσεις;

Γιατί με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε επόμενος εργοδότης του μπορεί να συλλέξει πολύτιμες πληροφορίες για τον υποψήφιο, δεδομένου ότι δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου για να αποκτήσει τέτοιου είδους πληροφορίες από μόνος του πριν από την στιγμή της πρόσληψης του υποψηφίου για την εκάστοτε θέση εργασίας, αλλά και για να διασταυρώσει την προϋπηρεσία και άλλα προσόντα που ο υποψήφιος αναφέρει.

Τι θα ήθελε, λοιπόν, ένας εργοδότης να γνωρίζει; Για τις ικανότητες, τις δυνατότητες, την εργατικότητα, τον επαγγελματισμό, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα του υποψήφιου, την προθυμία, την ευελιξία, την αξιοπιστία, την ικανότητά του να εργάζεται αρμονικά σε ομάδα και να επικοινωνεί με τους συναδέλφους του.

Λάβετε, λοιπόν, υπόψη σας αυτά τα πεδία που θα ενδιέφεραν τον εργοδότη σας και ζητήστε να μιλήσουν για εσάς άτομα που είστε αρκετά σίγουροι πως έχουν θετική εμπειρία από εσάς και τη δουλειά σας, και θα την παρουσιάσουν με θετικά λόγια.