Η εύρεση εργασίας έχει γίνει, σήμερα, μία απαιτητική διαδικασία για τους υποψηφίους που ψάχνουν για δουλειά. Παρά τις αλλαγές που έχουν επέλθει στα δεδομένα της αναζήτησης εργασίας και στα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι εργοδότες στην εύρεση προσωπικού, το σημαντικότερο όπλο που έχουν στην κατοχή τους οι υποψήφιοι, που θέλουν να αποκτήσουν κάποια θέση εργασίας, είναι το βιογραφικό τους.

Ειδικότερα, εφόσον ο υποψήφιος διεκδικεί συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, σκόπιμο θεωρείται να τονίσουν στο βιογραφικό τους εκείνες τις ικανότητες και δεξιότητες που θα ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της θέσης και θα ενδυναμώσουν τις πιθανότητες του να επιλεγεί ως ο πιο κατάλληλος υποψήφιος για τη συγκεκριμένη απασχόληση. Προς αυτήν την κατεύθυνση, βοήθεια αποτελεί  η περιγραφή της συγκεκριμένης θέσης εργασίας στη δημοσιευμένη αγγελία. Επιπλέον, στο βιογραφικό θα πρέπει να αναγράφονται όχι μόνο οι ικανότητες του υποψηφίου αλλά και τα επιτεύγματα και οι δραστηριότητες που είχε στις προηγούμενες θέσεις εργασίας του.

Μην αναφέρετε μη αληθείς πληροφορίες σχετικά με την εργασιακή σας εμπειρία και τις ημερομηνίες που εργαστήκατε στο βιογραφικό σας γιατί οι πιθανοί σας εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να επαληθεύσουν τις πληροφορίες και υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε.

Εφόσον κάποια θέση εργασίας από το www.randstad.gr σας ενδιαφέρει μπορείτε εύκολα να καταχωρήσετε στο  /ο_λογαριασμός_μου/εγγραφή/εγγραφή.htm