Η πιο συνηθισμένη τακτική των υποψηφίων, κατά την αναζήτηση εργασίας, είναι η αποστολή βιογραφικών σε διάφορες θέσεις εργασίας που ανακοινώνονται στις αγγελίες. Τις περισσότερες φορές αυτή η αποστολή βιογραφικών ακολουθεί το ίδιο μονοπάτι: η ίδια φόρμα βιογραφικού αποστέλλεται σε μία πληθώρα εργοδοτών, σε διαφορετικούς χώρους εργασίας, χωρίς να υφίσταται καμία αλλαγή ή προσαρμογή ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε θέσης εργασίας.

Συνηθισμένο, επίσης, φαινόμενο είναι, ότι ο υποψήφιος όχι μόνο δεν προσαρμόζει το βιογραφικό του στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας την οποία διάβασε σε κάποια αγγελία, αλλά, πολλές φορές, δεν έχει ενημερώσει το βιογραφικό του σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην καριέρα του. Σίγουρα, η λύση δεν είναι να προχωράμε σε ανασύνταξη του βιογραφικού μας σε πολύ σύντομα, μεταξύ τους, χρονικά διαστήματα αλλά να διατηρούμε το βιογραφικό μας πρόσφατα ενημερωμένο.

Πέραν των χρονικών περιόδων που έχουν οριστεί για ενημέρωση του βιογραφικού υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία τα οποία καθιστούν αναγκαία την επαναξιολόγηση του βιογραφικού. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί όταν το βιογραφικό που προωθούμε δεν αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα για μεγάλο χρονικό διάστημα.  Άλλο ένα σημείο που σηματοδοτεί επανασύνταξη του βιογραφικού είναι η αλλαγή καριέρας ή η διεκδίκηση κάποιας άλλης θέσης εργασίας μέσα στον ίδιο εργασιακό χώρο.

Τέλος, σε ανασύνταξη του βιογραφικού μας πρέπει να προχωρήσουμε και αφού έχουμε ολοκληρώσει κάποια εκπαίδευση, έχουμε αποκτήσει κάποιες νέες δεξιότητες ή μόλις έχουμε αποκτήσει κάποιο πτυχίο.