Κατά την αναζήτηση δουλειάς το βιογραφικό αποτελεί το εργαλείο marketing που διαθέτει κάθε υποψήφιος για να προωθήσει τις επαγγελματικές του δυνατότητες, αλλά και αν πείσει ένα εργοδότη να του δώσει την ευκαιρία για μια συνέντευξη επιλογής προσωπικού.

Για αυτό τον λόγο έχουμε επισημάνει αρκετές φορές ότι η διαμόρφωση του βιογραφικού κατά κύριο λόγο, θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα εφόσον θέλουμε να διεκδικήσουμε μια θέση εργασίας.

Αυτό προϋποθέτει ότι στέλνοντας το βιογραφικό στο στέλεχος που έχει αναλάβει την εύρεση και επιλογή προσωπικού θα πρέπει να είναι ορατό ότι έχετε ασχοληθεί για να διαμορφώσετε το περιεχόμενο του και ότι δεν έχετε απλά συμπληρώσει τα κενά σε κάποιο έτοιμο πρότυπο.

Διαφορετικά αν δεν έχετε καταγράψει με λεπτομέρεια τα επαγγελματικά σας χαρακτηριστικά, τότε υπάρχει ο κίνδυνος το βιογραφικό σας να δείχνει όμοιο με  κάποιο άλλο και να μην σας δοθεί η ευκαιρία που περιμένετε.

Καλή επιτυχία!