Στην σημερινή αγορά εργασίας και με απώτερο σκοπό την άμεση ανταποκριση στις ευκαιρίες για απασχόληση που θα προκύψουν, είναι πιθανόν να χρειαστεί να έχουμε διαθέσιμο το βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.

Συχνά παρατηρείται ότι οι υποψήφιοι για εργασία που ανταποκρίνονται σε θέσεις εργασίας στις οποίες απαιτείται το Αγγλικό βιογραφικό επιλέγουν την αποστολή του Ελληνικού βιογραφικού. Σε άλλες περιπτώσεις τα δύο βιογραφικά έχουν διαφορετική μορφοποίηση ή πληροφορίες, κάτι το οποίο δεν θα βοηθήσει στην αξιολόγηση που θα γίνει από το το στέλεχος που θα ασχολείθεί με την εύρεση και επιλογή προσωπικού.

Συνεπώς, εφόσον αποφασίσετε να ασχοληθείτε με την σύνταξη του βιογραφικού και θέλετε να κερδίσετε ένα εργοδότη με την προσοχή σας στις λεπτομέρειες, τότε θα χρειαστεί να διαμορφώσετε το βιογραφικό σας για κάθε γλώσσα που θα επιλέξετε με ακριβώς το ίδιο τρόπο και μορφοποίηση.

Καλή επιτυχία!