Τόσο στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο το βιογραφικό που λαμβάνει το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή υπεύθυνοι προσλήψεων αποτελεί το αρχικό σημείο αναφοράς για τη αρχική αξιολόγηση της καριέρας και των ικανοτήτων ενός εργαζόμενου.

Οι περισσότερες από τις εταιρείες εύρεσης προσωπικού αλλά και αρκετοί από τους εργοδότες χρησιμοποιούν εφαρμογές (βάσεις δεδομένων) στις οποίες καταχωρούν ηλεκτρονικά τα βιογραφικά  των υποψηφίων για εργασία. Σε ένα μεγάλο ποσοστό η εύρεση προσωπικού και η επιλογή του γίνεται από αξιολόγηση του βιογραφικού το οποίο έχει σταλεί ηλεκτρονικά μέσω e-mail, ενώ δεν είναι και λίγες οι εταιρείες που διαθέτουν μέσα από τα web sites τους φόρμες για να γίνει συμπλήρωση του βιογραφικού και της απασχόλησης ενός εργαζομένου .

Όπως λοιπόν παρατηρούμε η ηλεκτρονική καταχώρηση του βιογραφικού παρουσιάζει μια αυξητική τάση και πλέον αποτελεί ένα σημαντικό δεδομένο . Συνεπώς όταν ένας εργοδότης  πλέον χρειαστεί να κάνει αναζήτηση ανάμεσα στα βιογραφικά που έχει λάβει από πολλούς και ικανούς υποψηφίους για εργασία, θα ανατρέξει στο ηλεκτρονικά σύστημα του και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες λέξεις κλειδιά θα προσπαθήσει να εντοπίσει τα πιο καλά βιογραφικά. Άρα για να έχουμε πιθανότητες το βιογραφικό μας να εμφανιστεί σε μία πιθανή αναζήτηση θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο περιεχόμενο του για να μπορέσει είμαστε εμείς αυτοί που θα επιλεχθούμε για την επόμενο βήμα της διαδικασίας εύρεσης προσωπικού .

Σύμφωνα και με διάφορους ειδικούς του hr το βιογραφικό μας θα πρέπει να ακολουθεί και τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

Το βιογραφικό που στέλνουμε δεν πρέπει να είναι το ίδιο για όλες τις θέσεις εργασίας. Αντίθετα θα πρέπει να γίνεται η κατάλληλη προσαρμογή ανάλογα με την θέση και τον ρόλο. Το ίδιο ισχύει και για την συνοδευτική επιστολή.

Από την αγγελίες εργασίας στις οποίες θα στείλουμε το βιογραφικό μπορούμε να εντοπίσουμε τις λέξεις κλειδιά και να τις χρησιμοποιήσουμε στο βιογραφικό μας

Αποφύγετε τα λάθη και τις παραλήψεις. Αν χρειαστεί να καταχωρήστε τα στοιχεία απασχόλησης  και της εμπειρία σας σε κάποια ηλεκτρονική φόρμα προσπαθήστε να συμπληρώσετε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία.