Οι υποψήφιοι για εργασία σε αρκετές περιπτώσεις δίνουν μεγάλη προσοχή στο προετοιμάσουν “το τέλειο βιογραφικό”. Στην πραγματικότητα όμως και μέχρι το βιογραφικό μας να αξιολογηθεί θετικά θα πρέπει να αξιολογηθούν κάποιες βασικές έννοιες όπως:

Ξεκαθαρίστε ποιοι είστε και με ποιόν θέλετε να επικοινωνήσετε με το βιογραφικό σας. Εφόσον είστε σαφής με το πού θέλετε να απευθυνθείτε τότε θα μπορείτε να φτιάξετε το βιογραφικό σας σύμφωνα με τα στελέχη που θα το λάβουν.

Σκεφτείτε τι θέλετε επιτύχετε. Ο βασικός στόχος του βιογραφικού είναι να αξιολογηθεί θετικά και να σας δοθεί η ευκαιρία για μία συνέντευξη εργασίας. Αν όμως γνωρίζεται και τους προσωπικούς σας στόχους, τότε αυτό θα σας βοηθήσει στις πληροφορίες που θα επιλέξετε να καταγράψετε.

Εξασφαλίστε ότι το βιογραφικό σας εκφράζει ακριβώς το μήνυμα που θέλετε να περάσετε. Διαβάζοντας πολλές φορές το βιογραφικό μας μπορεί να μην εύκολο να διακρίνουμε κάτι τέτοιο, οπότε καλό είναι να έχουμε και μια δεύτερη γνώμη από κάποιο έμπειρό στέλεχος.

Αν είστε σίγουροι για τα παραπάνω ενημερωθείτε για τις νέες θέσεις εργασίας  στην αγορά και καταχωρήστε άμεσα το βιογραφικό σας.