Το ιδανικό βιογραφικό θα χρειαστεί να είναι περιεκτικό και χωρίς να περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό σελίδων, καθώς για κάθε θέση εργασίας που δημοσιεύετε, ο αριθμός των ενδιαφερόμενων υποψηφίων που μπορεί να λάβουν  οι σύμβουλοι hr ή ο υπεύθυνος hr μιας εταιρίας είναι μεγάλος, ενώ ο χρόνος για αξιολόγηση και επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου είναι περιορισμένος. Με ποιο τρόπο, όμως, μπορείτε να διαμορφώστε το βιογραφικό σας χωρίς να στερηθεί περιεχομένου;

  • Μην κάνετε πλήρεις προτάσεις σε παραγράφους.
  • Κάντε λίστα με κουκίδες για τα σημαντικότερα στοιχεία. Κάνει πολύ πιο εύκολη την ανάγνωση.
  • Μη γράφετε λεπτομέρειες για πληροφορίες που δεν είναι τόσο σχετικές με τη θέση εργασίας για την οποία αιτείστε.
  • Μην αφήνετε μεγάλα κενά ή μεγάλα περιθώρια. Προσέξτε, βέβαια, μην επηρεάσει αρνητικά το πόσο ευανάγνωστο είναι το αρχείο σας.
  • Βάλτε σε κεφαλίδα το όνομά σας και σε υποσέλιδο τα στοιχεία επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο και θα κερδίσετε χώρο, αλλά και θα υπάρχουν σε κάθε μία από τις δύο σελίδες τα στοιχεία σας.

Σε γενικές γραμμές, να θυμάστε πως το βιογραφικό σας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν σύντομο, περιεκτικό και στοχευμένο στη θέση ενδιαφέροντος. Στο www.randstad.gr/blog μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το βιογραφικό.