Κατά την υποβολή της αίτησής σας στις εκάστοτε θέσεις εργασίας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να υποβάλλετε συνοδευτική επιστολή, μαζί με το βιογραφικό σας. Η συνοδευτική επιστολή είναι ο καλύτερος τρόπος να περιγράψετε τον εαυτό σας με λίγα λόγια και να προσθέσετε τι έχετε να προσφέρετε και γιατί θέλετε να εργαστείτε στο συγκεκριμένο ρόλο.

Κάθε εταιρεία που αναζητά προσωπικό επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της επαγγελματίες που όχι μόνο μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά αλλά μπορούν να διευκολύνουν ουσιαστικά τις καθημερινές λειτουργίες της εταιρείας. Αναζητούν επαγγελματίες που μπορούν να αποδώσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και που συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της ομάδας τους και της εταιρείας.

Στη βάση αυτή, είναι σημαντικό να δημιουργήσετε μία συνοδευτική επιστολή που θα είναι αξιομνημόνευτη, ακριβής και θα δώσει μία πολύ καλή πρώτη εντύπωση στο άτομο που θα τη διαβάσει. Εξίσου σημαντικό είναι να λειτουργήσει η συνοδευτική επιστολή που θα στείλετε ως φυσικό συμπλήρωμα για το βιογραφικό σας.

Πώς μπορεί να γίνει αυτό;

  1. Σύνδεση με τη θέση εργασίας και την εταιρεία

Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή περιγράφουν την εμπειρία που έχετε αποκομίσει. Ωστόσο, ενώ το βιογραφικό σας υπογραμμίζει τι μπορείτε να κάνετε γενικά, η συνοδευτική επιστολή εξηγεί τι μπορείτε να κάνετε στη συγκεκριμένη θέση για τη συγκεκριμένη εταιρεία.

Επιλέξτε τα δυνατά σας σημεία και δώστε παραδείγματα από τα καθήκοντα που έχετε χειριστεί και είναι περισσότερο σχετικά με τη θέση για την οποία έχετε κάνει αίτηση. Ουσιαστικά, πρέπει να αναλύσετε πώς ό,τι έχετε κάνει σας κάνει τον ιδανικό υποψήφιο.

  1. Δώστε το γενικό πλαίσιο του βιογραφικού σας

Ένα βιογραφικό δεν μπορεί απαραίτητα να δώσει μία συνεκτική εικόνα ενός υποψηφίου λόγω της περιορισμένης έκτασής του. Εδώ δίνει τη λύση η συνοδευτική επιστολή και είναι στο χέρι σας να εκμεταλλευτείτε αυτήν την ιδιότητα και να καλύψετε τα κενά του βιογραφικού.

Αναφέρετε ποια ήταν τα συμβαλλόμενα μέρη σε ένα project που αναλάβετε, για παράδειγμα, ή αν είχατε στενές προθεσμίες ή μη ρεαλιστικά budget και πώς ανταποκριθήκατε σε αυτές τις περιπτώσεις.

  1. Δώστε απαντήσεις σε αναμενόμενες ερωτήσεις

Η συνοδευτική επιστολή είναι το κατάλληλο έγγραφο να απαντήσετε σε όποια ερωτήματα ίσως εγείρει το βιογραφικό σας. Για παράδειγμα, αν σχεδιάζετε να αλλάξετε καριέρα και να μεταπηδήσετε σε ένα νέο πεδίο, μπορείτε να εξηγήσετε τους λόγους πίσω από αυτήν σας την απόφαση.  Σίγουρα, δεν χρειάζεται να εξηγήσετε τους λόγους αναλυτικά αλλά να δώσετε μία πρώτη εικόνα και να λύσετε τις αρχικές απορίες ενός πιθανού εργοδότη.

Σε κάθε περίπτωση, όπως και να αποφασίσετε να δομήσετε το βιογραφικό σας, φροντίστε να είναι οπτικά περιποιημένο και συνεκτικό, με κατάλληλη μορφοποίηση. Μία καλή εικόνα του βιογραφικού και της συνοδευτικής επιστολής δίνει τη σωστή πρώτη εντύπωση και δίνει ένα πλεονέκτημα στην αίτησή σας.