της Κικής Αυγουστάτου - Operation Manager - Randstad Hellas

Ποιο είναι το ποσοστό "αποτυχημένων" βιογραφικών που λαμβάνετε;

Από τα βιογραφικά που λαμβάνουμε, ένα ποσοστό, το οποίο κυμαίνεται στο 50%, χρήζει μερικής βελτίωσης όσον αφορά τη δομή και το περιεχόμενό τους.

5 λάθη που κάνουν οι νέοι όταν φτιάχνουν το βιογραφικό τους

 • Απουσία ημερομηνιών όσον αφορά τις εργασιακές περιόδους και τη διάρκεια της απασχόλησης
 • Γραμματικά και ορθογραφικά λάθη
 • Υπερβολική χρήση χρωμάτων και σχημάτων(προτεινόμενη μορφή: μαύρο-άσπρα και απλή δομή)
 • Δυσανάγνωστη μορφή (προτείνεται η δημιουργία ξεχωριστών κατηγοριών που διευκολύνει την ανάγνωσή τους)
 • Μη στοχευμένα βιογραφικά
 • Senior Βιογραφικά: έλλειψη αναφοράς αποτελεσμάτων προηγούμενων project που έχουν αναλάβει

10 στοιχεία που πρέπει να περιέχει ένα ευπαρουσίαστο-δυναμικό βιογραφικό

 • Καταγραφή των πιο πρόσφατων και σημαντικών αρμοδιοτήτων του υποψηφίου
 • Δομημένη μορφή  με σωστή χρήση  των ορθογραφικών και συντακτικών κανόνων
 • Λεπτομερής περιγραφή καθηκόντων προηγούμενων θέσεων
 • Αναφορά  άλλων  ικανοτήτων (πχ.  σεμινάρια, γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών)
 • Στοχευμένα  (βιογραφικά) βάση θέσης εργασίας (χρήση λέξεων -κλειδιών)
 • Αποφυγή  χρήσης παραγράφων (προτείνεται η χρήση bullet προκειμένου να είναι ευανάγνωστα)
 • Αποφυγή χρήσης της προσωπικής αντωνυμίας «εγώ»
 • Παρουσία συνοδευτικών επιστολών(επικεντρωμένες στα αντίστοιχα με τη θέση  «δυνατά» στοιχεία του υποψηφίου)
 • Senior Βιογραφικά: αναφορά αποτελεσμάτων  από την ανάληψη συγκεκριμένων project που έχουν αναλάβει σε προηγούμενες θέσεις εργασίας