Η συστατική επιστολή αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό έγγραφο το οποίο μας βοηθά στην κατάκτηση μιας θέσης.

 

Ο κυριότερος λόγος είναι διότι δεν συντάσσεται από εμάς αλλά από κάποιον με τον οποίο είχαμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Δίνει μία πληρέστερη εικόνα του εαυτού μας και εάν επιλέξουμε το σωστό άτομο για να τη συντάξει θα μας βοηθήσει πολύ στο να ξεχωρίσουμε από τους υπόλοιπους υποψηφίους.

 

Υπάρχουν δύο είδη συστατικών επιστολών:

 

• Αυτές που προορίζονται για ακαδημαϊκές σπουδές (μεταπτυχιακό πρόγραμμα κλπ)
• Για την απόκτηση εργασίας

 

Για να ενημερωθείτε για όλες τις νέες θέσεις εργασίας της Randstad επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.randstad.gr.