Η πρακτική που ακολουθείτε συνήθως κατά τη διάρκεια της αναζήτησης εργασίας, είναι να στέλνουμε το βιογραφικό μας σε θέσεις εργασίας που μας ενδιαφέρουν και μετά να αναμένουμε για ανταπόκριση.

Το θέμα που τίθεται είναι κατά πόσο επαρκεί το βιογραφικό για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να καλύψουμε τη θέση εργασίας που μας ενδιαφέρει.

Το βιογραφικό (CV) στις περισσότερες περιπτώσεις έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να τραβήξει τις εντυπώσεις του υπεύθυνου του Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος έρχεται καθημερινά σε επαφή με πληθώρα βιογραφικών. Προετοιμάζοντας μια προσωποποιημένη συνοδευτική επιστολή η οποία θα αφορά την εταιρία και την εργασία που μας ενδιαφέρει, μας δίνετε η δυνατότητα να τονίσουμε τις δεξιότητες, την εμπειρία μας αλλά και τον λόγο που μπορεί να ταιριάζουμε στην συγκεκριμένη θέση εργασίας και ίσως να προκαλέσουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον  στον υπεύθυνο του Ανθρώπινου Δυναμικού. Αρκετοί υποψήφιοι για εργασία φαίνεται ότι δεν δίνουν σημασία στη σύνταξη της συστατικής επιστολής, λόγω της πληρότητας των στοιχείων που αναγράφουν στο βιογραφικό τους.

Εάν αποφασίσουμε να ετοιμάσουμε μια συστατική επιστολή τα στοιχεία που χρήζουν προσοχής, είναι η περιεκτικότητα του περιεχομένου και η λεπτομερής έρευνα για το αντικείμενο εργασίας και το όραμα της εταιρίας. Τέλος, ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο είναι  ο υποψήφιος να παρουσιάσει τον εαυτό του με απόλυτη πειστικότητα για την προστιθέμενη αξία που θα προσδώσει στην εταιρία με την εργασία του.

Καθώς όταν κάνουμε αναζήτηση εργασίας είναι πιθανόν να απευθυνθούμε σε αρκετούς διαφορετικούς ανθρώπους, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να καλύψουμε τις διαφορετικές απαιτήσεις όσον έχουν σημαντικό ρόλο στην διαδικασία των προσλήψεων, αλλά παράλληλα να αυξήσουμε και τις πιθανότητες μας για να διεκδικήσουμε την καριέρα που επιθυμούμε.