Όσοι εργάζονται ως υπεύθυνοι σε θέσεις πωλήσεων βρίσκονται στην “πρώτη γραμμή” και αναλαμβάνουν την εξασφάλιση επιχειρηματικών συμφωνιών, προκειμένου να συμβάλλουν στην επιβίωση της εταιρείας τους. Είναι υπεύθυνοι για ποικίλους και ενδιαφέροντες ρόλους -είτε ως εργαζόμενοι σε διαφημιστικά stands εμπορικών εκθέσεων, είτε κανονίζοντας συναντήσεις με πιθανούς πελάτες για να τους πείσουν για τα οφέλη ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας- και έχουν τη δυνατότητα γρήγορης εξέλιξης.Το άρθρο αυτό εξηγεί τη σημασία της σύνταξης ενός αποτελεσματικού και ελκυστικού βιογραφικού σημειώματος για έναν υποψήφιο που υποβάλλει αίτηση για μια θέση εργασίας στο χώρο των πωλήσεων.

 

Μορφοποίηση και δομή.

Πρακτικά κάθε αίτηση απαιτεί την υποβολή ενός βιογραφικού σημειώματος και το έγγραφο αυτό αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία ενός υποψηφίου να κάνει μια άμεσα θετική εντύπωση στο δυνητικό εργοδότη του. Ένα βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να είναι γραμμένο με σαφήνεια και να είναι μορφοποιημένο με επαγγελματικό τρόπο.Ο υποψήφιος χρειάζεται να αφιερώσει χρόνο για να συντάξει ένα νέο βιογραφικό για κάθε θέση εργασίας για την οποία υποβάλλει αίτηση, καθώς οι εργοδότες είναι σε θέση να καταλάβουν αμέσως αν διαβάζουν ένα “ανακυκλωμένο” βιογραφικό. Είναι καλό να μην υπερβαίνει τις δύο σελίδες ενός Α4 χαρτιού και να περιλαμβάνει bullet points και υποκεφαλίδες, παρουσιάζοντας έτσι τις πληροφορίες με σαφή και ευανάγνωστο τρόπο.

 

Όλοι οι καλοί στη δουλειά τους πωλητές κατανοούν τη σημασία της δημιουργίας μιας εξαιρετικής πρώτης εντύπωσης. Οι εργοδότες από την άλλη μεριά, αναμένουν τα βιογραφικά σημειώματα που λαμβάνουν από τους υποψηφίους για θέσεις πωλήσεων να έχουν μια “επιρροή”. Δυστυχώς, μερικοί πωλητές κάνουν το λάθος να δίνουν έμφαση μόνο στη συνέντευξη για να εντυπωσιάσουν το δυνητικό εργοδότη τους και ξεχνούν να διαθέσουν το χρόνο και την προσπάθεια που απαιτούνται για το βιογραφικό τους σημείωμα, αποτυγχάνοντας έτσι πολλές φορές να εξασφαλίσουν μια πρώτη συνέντευξη.

 

Περιεχόμενο.

Οι πωλητές είναι καλό να αναφέρουν προηγούμενα (σχετικά) επιτεύγματά τους στο κύριο σώμα του βιογραφικού τους, εφιστώντας την προσοχή του αναγνώστη στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες έχουν πετύχει ή και υπερβεί τους στόχους τους, καθώς και σε οποιαδήποτε προσόντα ή βραβεία αποδεικνύουν την πωλησιακή τους ικανότητα. Είναι καλό, επίσης, να προσπαθήσουν μέσα από το βιογραφικό τους να αποδείξουν την ικανότητά τους να δημιουργούν μακροχρόνιες σχέσεις με πελάτες. Είναι ενδεχομένως καλή ιδέα να συμπεριλάβουν παραδείγματα των περιπτώσεων εκείνων κατά των οποίων έχουν κατορθώσει να εξασφαλίσουν σημαντικές επαναλαμβανόμενες επιχειρηματικές συμφωνίες, εργαζόμενοι σε προηγούμενους ρόλους τους.Η γενικά αποδεκτή μορφή ενός βιογραφικού σημειώματος περιλαμβάνει το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου στην αρχή του εγγράφου. Κάτω από αυτές τις πληροφορίες, προστίθεται συνήθως μια συνοπτική παράγραφος με την περιγραφή της τρέχουσας θέσης εργασίας του υποψηφίου καθώς και τις μελλοντικές φιλοδοξίες του. Αμέσως μετά μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά η προηγούμενη εμπειρία του υποψηφίου, με τη χρήση bullet points για μεγαλύτερη σαφήνεια. Κάτω από την ενότητα με την εργασιακή εμπειρία, ο υποψήφιος είναι καλό να κάνει αναφορά στα προσόντα που έχει αποκτήσει, καθώς και στα εκπαιδευτικά του επιτεύγματα.Το τελευταίο τμήμα μπορεί να περιλαμβάνει τα στοιχεία των προσώπων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές, ή απλώς να αναφέρεται ότι “υπάρχουν διαθέσιμες συστατικές επιστολές κατόπιν αιτήματος”.Είναι πάντα μια καλή ιδέα για τον υποψήφιο να έχει κάνει μια λίστα όλων των απαιτήσεων της θέσης για την οποία υποβάλλει αίτηση, έχοντάς τη δίπλα του όταν συντάσσει το βιογραφικό του σημείωμα. Αυτό θα τον βοηθήσει να εξασφαλίσει ότι όλο το περιεχόμενο του βιογραφικού του είναι σχετικό με τη θέση εργασίας και ότι όλες οι πληροφορίες εστιάζουν στο να εξηγήσουν το γιατί είναι το κατάλληλο άτομο για τη συγκεκριμένη θέση.Για παράδειγμα, ένα άτομο που έχει εργαστεί προηγουμένως πάνω στην εξυπηρέτηση πελατών σε ένα κατάστημα και έχει λάβει κάποια αναγνώριση για την επίτευξη των στόχων του στις πωλήσεις, δε θα πρέπει να παραλείψει να αναφερθεί σε αυτή του την επιτυχία, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι χρησιμοποίησε τις πωλησιακές του δεξιότητές. Είναι κάτι που θα τον ξεχωρίσει πολύ περισσότερο ως υποψήφιο, από το να αναφέρει απλώς το γεγονός ότι είχε εργαστεί προηγουμένως σε ένα κατάστημα.