Πολλοί υποψήφιοι αναρωτιούνται εάν το βιογραφικό στα αγγλικά υπερτερεί έναντι εκείνου στα ελληνικά. Άλλοι πάλι απαντούν σε μία αγγελία στέλνοντας το βιογραφικό τους σημείωμα και στις δύο γλώσσες.

 
Το σωστό είναι να απαντάμε στην αγγελία με την ίδια γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη. Αν είναι στα ελληνικά απαντάμε με βιογραφικό στα ελληνικά, διαφορετικά απαντάμε στα αγγλικά ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

 

Σε γενικές γραμμές και κυρίως στις μεγάλες και στις πολυεθνικές εταιρείες, η επίσημη γλώσσα και αυτή που προτιμάται είναι η αγγλική.

 

Για να ενημερωθείτε για όλες τις νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Randstad www.randstad.gr.