Πριν στείλουμε το βιογραφικό μας σε ένα εργοδότη καλό θα ήταν να μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα.

1. Διαθέτει το βιογραφικό μου την κατάλληλη μορφοποίηση (μέγεθος, μορφή, επαγγελματική εμφάνιση)  ώστε να αναδεικνύει τις επαγγελματικές ικανότητες και την εμπειρία μας;

2. Είναι το βιογραφικό μου εύκολο κατανοητό από διαφορετικούς ανθρώπους;

3. Μέσα από τις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί μπορεί ένας εργοδότης να κατανοήσει γιατί ταιριάζει το βιογραφικό μου με την θέση εργασίας που έχει δημοσιεύσει;

4.  Το βιογραφικό μου έχει τελικά όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται. Για παράδειγμα στην εργασιακή εμπειρία γίνεται αναφορά στις ακριβείς ημερομηνίες απασχόλησης ή απλά σημειώνεται το έτος εργασίας;

5. Έχετε ετοιμάσει ή ανανεώσει το βιογραφικό σας και στην Αγγλική γλώσσα; Σε κάποιες περιπτώσεις που οι αγγελίες εργασίας δημοσιεύονται στα Αγγλικά θα ήταν προτιμότερο να καταχωρήσετε το βιογραφικό και στα Αγγλικά για να διευκολύνετε  τα στελέχη που κάνουν την αξιολόγηση.

6.  Έχετε τσεκάρει αν το κείμενο του βιογραφικού σας έχει ορθογραφικά, συντακτικά, ή γραμματικά λάθη; Αν δεν είστε σίγουροι μπορείτε να δώσετε το βιογραφικό σας για διόρθωση σε κάποιον που εμπιστεύεστε σχετικά με τον γραπτό λόγο.

Εάν απαντήσετε στις παραπάνω ερωτήσεις, τότε είστε σε θέση είτε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας, είτε να προχωρήσετε στις απαραίτητες αλλαγές που θα κάνουν το βιογραφικό σας ακόμα πιο ελκυστικό.

Εφόσον ολοκληρώσετε την σύνταξή του βιογραφικού σας μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε στο  www.randstad.gr για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και να καταχωρήσετε το βιογραφικό σας