Γιατί χρειάζομαι την συνοδευτική επιστολή κατά την εύρεση εργασίας; Προσθέτει αξία η συνοδευτική επιστολή κατά την διαδικασία αξιολόγησης; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που συχνά τίθενται από τους υποψήφιους για εργασία σχετικά με την σύνταξη της συνοδευτικής επιστολής.

Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα στηρίζεται στο γεγονός ότι η διαδικασία για την εύρεση προσωπικού  εξακολουθεί να υλοποιείται από τα στελέχη που ασχολούνται με το ανθρωπινό δυναμικό. Αυτό αποδεικνύει ότι η αξιολόγηση προσωπικού βασίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα κάτι το οποίο σημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες μπορεί να φανούν χρήσιμες η να κριθούν απαραίτητες είτε αυτές καταγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα, είτε στην συνοδευτική επιστολή.

Εφόσον ο στόχος του κάθε υποψήφιου στην αναζήτηση εργασίας είναι να αποδείξει την καταλληλότητα του για μια θέση εργασίας και από την στιγμή που στην εύρεση εργασίας έχει καθιερωθεί η χρήση της συνοδευτικής επιστολής, τότε θα πρέπει να υπάρχει πάντα μια διαθέσιμη η οποία θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας για την οποία θα γίνει η αίτηση.