Πολλοί υποψήφιοι για εργασία αναρωτιούνται συχνά για ποιο λόγο πρέπει να προετοιμάσουν μια συνοδευτική επιστολή ή αν μια συνοδευτική επιστολή προσθέτει αξία στο βιογραφικό και στην τελική αξιολόγηση.

Η διαδικασία για την εύρεση προσωπικού σε ένα μεγάλο ποσοστό της εξακολουθεί  πραγματοποιείτε από τα στελέχη του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό σημαίνει ότι ο ανθρώπινος παράγοντας έχει σημαντικό ρόλο σε αυτή την διαδικασία, όπου σε κάποιες περιπτώσεις οι πληροφορίες που καταγράφονται μπορεί να έχουν σημαντικό ρόλο στην τελική αξιολόγηση, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις το βιογραφικό μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία συνολικά.

Ως υποψήφιοι για εργασία θα πρέπει να δίνουμε πάντα σημασία στις λεπτομέρειες και στα σημεία εκείνα τα οποία μπορούμε να εμείς να ελέγξουμε. Εφόσον στην αναζήτηση εργασίας έχει καθιερωθεί το βιογραφικό μας να συνοδεύεται από μια συνοδευτική επιστολή εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε πάντα μία διαθέσιμη την οποία θα μπορούμε να διαμορφώσουμε αντίστοιχα, εκτός και αν η αγγελία για την θέση εργασίας που μας ενδιαφέρει, καταγράφει ότι δεν είναι κάτι τέτοιο απαραίτητο.