Όντας η προσωρινή απασχόληση η σύγχρονη τάση της αγοράς εργασίας, αυξάνεται και ο αριθμός των εργαζομένων που στέλνει το βιογραφικό του για κάποια προσωρινή θέση εργασίας, προκειμένου να απασχοληθεί, για κάποιο διάστημα, σε κάποιο χώρο εργασίας.

Σε ποια σημεία, όμως, πρέπει να δώσουμε προσοχή όταν συντάσσουμε ένα βιογραφικό για κάποια προσωρινή εργασία; Καταρχήν, θα πρέπει να μελετήσουμε τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας που αναγράφονται στην αγγελία ώστε, κατά τη σύνταξη του βιογραφικού μας, να περιγράψουμε τις δραστηριότητες που έχουμε αναλάβει στο παρελθόν και οι οποίες θα μας βοηθήσουν να εκτελέσουμε με αποτελεσματικό τρόπο τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης εργασίας. Επιπλέον, θα πρέπει να τονίσουμε τις δεξιότητες που θα μας καταστήσουν πιο ενδιαφέροντες υποψηφίους, στα μάτια ενός πιθανού εργοδότη, σε σχέση με άλλους υποψηφίους που διάβασαν την αγγελία, όπως η δυνατότητα μας να μαθαίνουμε γρήγορα. Τέλος, θα πρέπει να αναδείξουμε το βαθμό που ταιριάζουμε με την κουλτούρα, το όραμα και το περιβάλλον εργασίας της εταιρίας.

Διαβάσατε την αγγελία, σας ενδιέφερε κάποια προσωρινή θέση εργασίας; Αναπτύξτε σωστά το βιογραφικό σας και αποκτήστε την!

Για να βρείτε όλες τις νέες θέσεις εργασίας για προσωρινή η μόνιμη απασχόληση επισκεφθείτε το http;//www.randstad.gr