Κατά την διαδικασία για την εύρεση και αξιολόγησης προσωπικού οι υποψήφιοι για εργασία είναι πιθανόν να χρειαστούν συστάσεις από την προηγούμενη εργασία τους .

 

Με τον όρο συστάσεις δεν αναφερόμαστε μόνο σε αυτές που μπορούν να δοθούν σε γραπτή μορφή και συνήθως είναι τυποποιημένες, αλλά και σε αυτές που δοθούν προφορικά από κάποιο στέλεχος το οποίο θα μπορεί να πιστοποιήσει την ποιότητα της εργασίας αλλά και τις δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί.

 

Αυτό σημαίνει ότι εφόσον κάποιος βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας θα πρέπει να υπάρχουν πάντα η επαφή με στελέχη από προηγούμενες εργασίες (σε επίπεδο προϊσταμένου) τα οποία θα μπορούν σε κάθε περίπτωση να ενημερώσουν ένα μελλοντικό εργοδότη σχετικά με τη συνολική παρουσία σας στο καθημερινό περιβάλλον εργασίας.