Οι ερωτήσεις σε μια συνέντευξη έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο: να βοηθήσουν τους υπεύθυνους προσωπικού να καταλάβουν αν ο υποψήφιος που έχουν απέναντί τους ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά που απαιτούν οι θέσεις εργασίας που θέλουν να καλύψουν.

Τα κυριότερα προσωπικά χαρακτηριστικά ενός ανταγωνιστικού υποψηφίου είναι: η προσαρμοστικότητα, η προσαρμογή στην εταιρική κουλτούρα, η συνεργασία, η ηγετικότητα, η προοπτική εξέλιξης και η ικανότητα ιεράρχησης.

1. προσαρμοστικότητα

Σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομία, οι εταιρείες πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές του κλάδου τους για να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Έτσι, χρειάζονται υπαλλήλους που είναι σε θέση να κάνουν το ίδιο. Συνήθεις ερωτήσεις που μπορείτε να περιμένετε είναι:

 • πείτε μας για μια περίπτωση που χρειάστηκε να κάνετε κάτι που δεν έχετε ξανακάνει στο παρελθόν. Πώς αντιδράσατε; Τι μάθατε;
 • περιγράψτε μια κατάσταση όπου χρειάστηκε να μάθετε ένα νέο σύστημα, μια νέα τεχνολογία, διαδικασία ή ιδέα στην εργασία σας, γεγονός το οποίο ήταν έξω από τον τρόπο που χειριζόσασταν τα πράγματα ως τότε.
 • περιγράψτε μια περίπτωση που σας ανατέθηκε μια αρμοδιότητα εκτός των καθηκόντων σας. Πώς το χειριστήκατε; Ποιο ήταν το αποτέλεσμα;
   

2. προσαρμογή στην εταιρική κουλτούρα

Οι υπάλληλοι που ταιριάζουν στην κουλτούρα της εταιρείας δείχνουν συνήθως μεγαλύτερο ζήλο, μένουν παραπάνω σε μια εταιρεία και εμφανίζουν υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση. Επομένως, οι εργοδότες ρωτούν τα παρακάτω για να διαπιστώσουν αν ο υποψήφιος διαθέτει το στοιχείο αυτό:

 • ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά χαρακτηριστικά μιας δουλειάς για εσάς;
 • τι θα σας έκανε να επιλέξετε τη δική μας εταιρεία έναντι μιας άλλης;
 • τι σας ικανοποιεί/σας παρακινεί/σας ενθουσιάζει στην εργασία σας;

3. συνεργασία

Η πρόσληψη ανθρώπων που μπορούν να δουλέψουν εντός μιας ομάδας επηρεάζει το αποτέλεσμα ενός project ή μιας δουλειάς, γενικότερα. Έτσι, οι εταιρείες θέλουν να εντάσσουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους άτομα που μπορούν να συνεργάζονται καλά με τους συναδέλφους τους. Ερωτήσεις που δείχνουν αν έχετε πνεύμα συνεργασίας είναι οι ακόλουθες:

 • δώστε μας ένα παράδειγμα όπου έπρεπε να δουλέψετε με ένα συνάδελφο, με τον οποίο δεν είχατε πολύ καλές σχέσεις. Πώς χειριστήκατε την αλληλεπίδραση με αυτό το άτομο;
 • περιγράψτε μας μια θετική εμπειρία που είχατε δουλεύοντας σε μια ομάδα καθώς και τη συνεισφορά σας σε αυτή.
 • αναλύστε μας τα χαρακτηριστικά του καλύτερου προϊσταμένου με τον οποίο συνεργαστήκατε. Τι στυλ ηγεσίας σας ελκύει;

4. ηγετικότητα

Οι εταιρείες που απασχολούν ισχυρούς ηγέτες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό. Έτσι, η πρόσληψη ταλαντούχων στελεχών για να καθοδηγήσουν, να εμπνεύσουν και να ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους να αυξήσουν την απόδοσή τους είναι σημαντικό για την επιτυχία της εταιρείας. Πιθανές ερωτήσεις που ενδεχομένως να κληθείτε να απαντήσετε είναι:

 • πείτε μας για μια περίπτωση όπου έπρεπε να πείσετε ένα συνάδελφο να ακολουθήσει τη δική σας σκέψη πραγμάτων. Τι βήματα κάνατε; Ποιο ήταν το αποτέλεσμα;
 • πείτε μας για μια περίπτωση που νιώσατε ότι ηγηθήκατε δίνοντας το καλό παράδειγμα. Πώς ήταν η απόδοσή σας και πώς αντέδρασαν οι συνάδελφοί σας;
 • περιγράψτε μας μια περίπτωση όπου έπρεπε να “πουλήσετε” μια νέα ιδέα στο τμήμα σας. Ποια ήταν η εξέλιξη;

5. προοπτική εξέλιξης

Η διατήρηση ταλέντων σε μια εταιρεία είναι σημείο-κλειδί τόσο για την ομαλή λειτουργία της όσο και για την επιτυχία της στην αγορά. Έτσι, οι εργοδότες ενδιαφέρονται για υποψηφίους που επιθυμούν να εξελιχθούν εντός της εταιρείας και, για να το διαπιστώσουν αυτά, θα κάνουν ερωτήσεις όπως:

 • τι θα σας ωθούσε να μεταπηδήσετε σε κάποιον άλλο ρόλο στην εργασία σας;
 • ποια ήταν η τελευταία φορά που ζητήσατε feedback από τον προϊστάμενό σας και γιατί;
 • ποιος είναι ο υψηλότερος στόχος που έχετε πετύχει στην καριέρα σας;
   

6. ικανότητα ιεραρχησης

Ένας καλός υποψήφιος γνωρίζει ποιες αρμοδιότητες είναι πιο επείγουσες και ποιες όχι και είναι σε θέση να ιεραρχεί τα καθήκοντά του ανάλογα. Έτσι εξασφαλίζει ότι θα τηρεί τις διορίες και θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα στην ώρα τους. Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται για να αναδείξουν την ικανότητα αυτή είναι:

 • πείτε μας για μια κατάσταση όπου έπρεπε να χειριστείτε περισσότερα από ένα project την ίδια περίοδο. Πώς κατανείματε τον χρόνο σας; Τι αποτελέσματα είχατε;
 • περιγράψτε μας μια περίοδο όπου είχατε έντονο εργασιακό στρες ή πίεση; Πώς το χειριστήκατε;
 • πώς υπολογίζετε πόσο χρόνο χρειάζεται για κάθε σας αρμοδιότητα; Πώς κατανείμετε το χρόνο σας για τα καθημερινά σας καθήκοντα;