Στα επιχειρησιακά δρώμενα ακούγονται συχνά οι εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, είναι πιθανό να μην υπάρχει επαρκής πληροφόρηση των ατόμων σχετικά με το εύρος των προσφερόμενων από αυτές τις εταιρείες υπηρεσιών.

Οι εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού ανήκουν στον κλάδο των συμβουλευτικών εταιρειών και μπορούν να αναλάβουν projects που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, από μικρές εργολαβίες στον τομέα των προσλήψεων έως και την πλήρη υποκατάσταση του τμήματος HR μιας επιχείρησης. Ποιες είναι, λοιπόν, ακριβώς οι υπηρεσίες που προσφέρονται από εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού;

Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού έχουν την υποχρέωση να υποστηρίξουν τους πελάτες τους με αποτελεσματικές πρακτικές HR, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να προσανατολιστούν περισσότερο προς τους στόχους τους.

τι είναι οι εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού;

Ίσως η σημαντικότερη προσφερόμενη υπηρεσία από εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού είναι οι υπηρεσίες στελέχωσης, πώς θα βρειτε δηλαδή το κατάλληλο άτομο για να προσλάβετε στην επιχείρησή σας. Για τις υγιείς επιχειρήσεις, κάθε πρόσληψη αποτελεί μια επένδυση για το μέλλον. Παραταύτα, λίγες είναι οι επιχειρήσεις που μπορούν να διατηρήσουν ένα τόσο ισχυρό τμήμα HR, το οποίο θα τους δώσει τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στις διαθέσιμες λύσεις της αγοράς και να κάνουν τη σωστή επιλογή.

Επομένως, σύνηθες είναι το φαινόμενο της εξωτερικής ανάθεσης της διαδικασίας στελέχωσης σε εξειδικευμένους συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού. Εκείνοι, έχοντας εξετάσει ενδελεχώς κάθε πτυχή της αγοράς, με την εμπειρία τους και την χρήση της ορθής διαδικασίας πρόσληψης, θα κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές, είτε για μόνιμη είτε για προσωρινή στελέχωση, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα για τους πελάτες τους.

τι αξία προσθέτουν σε μια επιχείρηση οι εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού;

Στην Ελλάδα, παρά τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, οι υπηρεσίες recruitment γνωρίζουν ανάπτυξη, αφού γίνεται ολοένα και περισσότερο σαφές ότι η σωστή πρόσληψη μπορεί να φέρει αποτελέσματα.

Πέρα από την προαναφερθείσα διαδικασία όμως, υπάρχουν πολλά ακόμη ζητήματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό κάθε επιχείρησης.

Εταιρείες χρησιμοποιούν συμβούλους HR με σκοπό την προστιθέμενη αξία για τους εργαζομένους τους, είτε μέσω της εκπαίδευσής τους είτε μέσω προγραμμάτων υποστήριξής τους. Συνεπώς, οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού αναλαμβάνουν την διεξαγωγή Workshops για την ενίσχυση προσωπικού και θέτουν σε εφαρμογή τέτοια προγράμματα. Ένα εξ αυτών είναι και το πρόγραμμα outplacement, το οποίο εφόσον έχει υιοθετηθεί από μια εταιρεία, παρέχει τη δυνατότητα επανατοποθέτησης ορισμένων εργαζομένων σε άλλες επιχειρήσεις, με την υποβοήθηση συμβούλων HR.

Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να υποκαταστήσουν το τμήμα HR τους με συμβούλους. Αυτό επιτυγχάνεται εν μέρει με την παρουσία των συμβούλων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, αναλαμβάνοντας εργασίες στελέχωσης, επιλογής, εκπαίδευσης και αξιολόγησης.

Τέλος, οι συμβουλευτικές εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού δυνητικά αναλαμβάνουν υπηρεσίες μισθοδοσίας. Οι σύμβουλοι μπορούν να εκτελέσουν τις πληρωμές για λογαριασμό του πελάτη τους ή να προσλάβουν για χάρη του πελάτη τους έναν υποψήφιο προσωρινής απασχόλησης, ο οποίος εντάσσεται στο μισθολόγιο της εκάστοτε εταιρείας ανθρώπινου δυναμικού.

Χάρη στη συχνή επικοινωνία με τον πελάτη, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μπορούν να παρακολουθούν την εφαρμογή των κατάλληλων πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού ή την συμβολή νέων εργαζομένων και να προσφέρουν περαιτέρω συμβουλές στους πελάτες τους, βελτιστοποιώντας έτσι την απόδοσή τους.

Τα οφέλη της συνεργασίας ενός οργανισμού με μια εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού είναι πολλά και σημαντικά. Η Randstad είναι η ηγέτιδα εταιρεία στην παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα.