ποια είναι η εργασία ενός maintenance manager;

Ως maintenance manager, είσαι ο/η επικεφαλής του τμήματος συντήρησης μιας εταιρείας. Ο ρόλος σου επικεντρώνεται στη συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της εταιρείας, εξασφαλίζοντας στους συναδέλφους σου τους καλύτερους πόρους για να ολοκληρώσουν τα καθημερινά τους καθήκοντα. Ο κύριος ρόλος σου είναι η επίβλεψη των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων εντός του τμήματος, ενώ επίσης έχεις την ευθύνη του τεχνικού προσωπικού.

Η εργασία ενός/μιας maintenance manager, διαφέρει αρκετά από άλλους διευθυντικούς ρόλους. Οι αρμοδιότητές σου δεν περιορίζονται στις τυπικές διοικητικές εργασίες. Εκτός από την εξοικείωση με τα τεχνικά ζητήματα και τον εξοπλισμό στον οποίο εργάζεται η ομάδα σου, η κύρια αρμοδιότητά σου είναι να καταφέρεις να δώσεις κίνητρο στο προσωπικό.

Ως maintenance manager, χρειάζεται να αναλάβεις ρόλους ανωτέρου/ης προϊσταμένου/ης και συντονιστή/στριας. Στα καθήκοντά σου συμπεριλαμβάνεται η επικοινωνία με τους/τις εργαζομένους/ες σου με σκοπό να τους/τις προσφέρεις τη βοήθειά σου, αν τη χρειάζονται, ενώ παράλληλα φροντίζεις να έχουν επαρκή εκπαίδευση ή εξειδικευμένα εργαλεία για να διαχειριστούν καλύτερα τα καθήκοντά τους. Επίσης, παρέχεις βοήθεια και σε άλλες εργασίες εντός του τμήματός σου, όπως στη δημιουργία προϋπολογισμού και στην παρακολούθηση εξόδων.

Οι maintenance managers εργάζονται σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, βιομηχανικές εταιρείες ή εμπορικά κτίρια. Συνεπώς, χρειάζεσαι βασικές γνώσεις ηλεκτρικών συστημάτων, υδραυλικών, ξυλουργικών και άλλων τεχνών. Επίσης, είναι απαραίτητο να είσαι καλά ενημερωμένος/η για τους κανονισμούς συντήρησης και τις διαδικασίες ασφαλείας. Σε μικρές εταιρείες, αναλαμβάνεις και ορισμένες εργασίες συντήρησης. Ωστόσο, σε μεγάλες επιχειρήσεις, το κύριο έργο σου είναι η επίβλεψη των λειτουργιών.

Θα ταίριαζε η θέση του/της maintenance manager με τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που διαθέτεις; Συνέχισε να διαβάζεις για να μάθεις ποιες ικανότητες και προσόντα χρειάζεσαι για να πετύχεις στο ρόλο του/της maintenance manager.

θέσεις maintance manager
1

ο μέσος μισθός ενός maintenance manager

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας, ο μέσος ετήσιος μισθός ενός/μιας maintenance manager είναι περίπου 37.000€. Η αμοιβή σου ωστόσο διαφέρει ανάλογα με την εμπειρία και την πολυπλοκότητα των καθηκόντων σου.

Ξεκινώντας την επαγγελματική σου πορεία ως maintenance manager, οι απολαβές σου είναι ελαφρώς χαμηλότερες λόγω της περιορισμένης εμπειρίας που διαθέτεις αλλά καθώς αποκτάς περισσότερη, οι αποδοχές σου αυξάνονται σταδιακά και μπορείς να αμείβεσαι με πάνω από 46.000€ ετησίως.

ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον μισθό ενός maintenance manager;

Οι αποδοχές σου ως maintenance manager εξαρτώνται από ποικίλους παράγοντες όπως είναι τα καθήκοντα και η εμπειρία σου. Όταν αναλαμβάνεις σύνθετα καθήκοντα, πιθανότατα να λαμβάνεις υψηλότερο μισθό λόγω της τεχνογνωσίας που διαθέτεις και χρειάζεται για τα πιο απαιτητικά projects. Η πρόσθετη εμπειρία και τα εκπαιδευτικά προσόντα είναι ακόμη δύο παράγοντες που αυξάνουν σημαντικά τις απολαβές σου. 

Επίσης, το μέγεθος της εταιρείας είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τις αποδοχές σου. Όταν εργάζεσαι σε μια μεγάλη εταιρεία, διαχειρίζεσαι μια μεγαλύτερη ομάδα συντηρητών σε σύγκριση με μικρές εταιρείες που έχουν λίγους/ες εργαζόμενους/ες. Οι μεγάλες εταιρείες διαθέτουν επίσης απεριόριστους πόρους και μπορούν να προσφέρουν υψηλότερους μισθούς και καλύτερα benefits. Αντίθετα, οι μικρές εταιρείες έχουν περιορισμένο προϋπολογισμό και ίσως δεν διαθέτουν τους πόρους για υψηλότερους μισθούς.

κατέβασε τον οδηγό μας
2

κατηγορίες maintenance managers

Δεδομένου ότι οι διαφορετικές βιομηχανίες έχουν ειδικές και συγκεκριμένες ανάγκες, χρειάζονται και διαφορετικές κατηγορίες maintenance managers. Ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες κατηγορίες περιλαμβάνουν:

άνδρας εργάτης που χειρίζεται μια μηχανή σε ένα εργοστάσιο
άνδρας εργάτης που χειρίζεται μια μηχανή σε ένα εργοστάσιο
3

εργαζόμενος ως maintenance manager

Αν σε ενδιαφέρει η θέση του/της maintenance manager, είναι σημαντικό να κατανοήσεις το εύρος των εργασιών της θέσης. Συνέχισε να διαβάζεις για να ανακαλύψεις περισσότερα για τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τις ευκαιρίες ανέλιξης του/της maintenance manager. 

4

τα προσόντα και η εκπαίδευση ενός maintenance manager

Ορισμένα από τα προσόντα που χρειάζεται να έχεις για να γίνεις maintenance manager στην Ελλάδα περιλαμβάνουν:

  • Εκπαίδευση: για να πετύχεις στον ρόλο του/της maintenance manager, χρειάζεται να αποκτήσεις πτυχίο σε σχετικό τομέα, όπως είναι η διαχείριση εγκαταστάσεων, η μηχανολογία και η ηλεκτρολογία. Επίσης, μπορείς να παρακολουθήσεις επιπλέον μαθήματα ή σεμινάρια σχετικά με τον κλάδο στον οποίο θέλεις να εργαστείς, όπως σεμινάρια στη μηχανική βιομηχανικής συντήρησης ή συντήρησης εργοστασίων. 
  • Εργασιακή εμπειρία: απόκτησε εμπειρία σε entry level ρόλους στον τομέα της συντήρησης για να μάθεις τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου και να ενισχύσεις τις γνώσεις σου. Εξέτασε ακόμη το ενδεχόμενο να αποκτήσεις τις συναφείς άδειες με τον κλάδο σου. Για παράδειγμα, εάν έχεις πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού, μπορείς να αποκτήσεις άδεια από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (TEE). Ορισμένοι εργοδότες επίσης ζητούν να εγγραφείς στον Ελληνικό Σύλλογο Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ελλάδος. 

οι ικανότητες και δεξιότητες των maintenance managers

Κάποιες από τις ικανότητες και τις δεξιότητες ενός/μιας maintenance manager περιλαμβάνουν:

  • Ικανότητες ηγεσίας: ως maintenance manager, επιβλέπεις διάφορες ειδικότητες εργαζομένων για να διασφαλίσεις την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών. Χρειάζεσαι εξαιρετικές ικανότητες ηγεσίας για να εμπνέεις και να παρακινείς τους/τις εργαζόμενους/ες προς έναν συγκεκριμένο στόχο. Οι ικανότητές σου να ηγείσαι με επιτυχία σε βοηθούν επίσης να αναθέτεις εργασίες και να εκτελείς πολλαπλές εργασίες αποτελεσματικά.
  • Τεχνικές γνώσεις: χρειάζεσαι βασικές γνώσεις υπολογιστών για να παραγγείλεις είδη αποθήκης, να διεξάγεις εκπαιδευτικά προγράμματα και να δημιουργείς χρονοδιαγράμματα. Ακόμη, είναι απαραίτητο να έχεις δεξιότητες χειρισμού υπολογιστών για να διαχειρίζεσαι εργασίες συντήρησης με μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης της συντήρησης (CMMS). Επίσης, χρειάζεται να διαθέτεις γνώσεις τεχνικών εννοιών για να εκτελέσεις ορισμένες εργασίες μόνος/η σου σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος δεν είναι διαθέσιμος.
  • Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων: ως maintenance manager, οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων σε βοηθούν να επιλύεις τα ζητήματα γρήγορα και να αποφεύγεις την παρεμβολή σε άλλες λειτουργίες της επιχείρησης.
  • Τεχνικές διαπροσωπικής επικοινωνίας: ως maintenance manager, συνεργάζεσαι με πολλούς συναδέλφους, από το προσωπικό καθαρισμού μέχρι τους μηχανικούς και τους managers. Συνεπώς, οι εξαιρετικές δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων είναι απαραίτητες για να επικοινωνείς επαγγελματικά κι αποτελεσματικά με όλους/ες.
5

FAQs

Εδώ, θα βρεις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το επάγγελμα του/της maintenance manager.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.