Σύμφωνα με έρευνες, η πλειοψηφία των υπεύθυνων προσλήψεων στην αγορά εργασίας αναζητούν ολοένα και περισσότερο την ύπαρξη συγκεκριμένων προσωπικών δεξιοτήτων (soft skills) σε έναν υποψήφιο.

Φυσικά, η ύπαρξη αυτών των δεξιοτήτων δεν αποτελεί αποκλειστικό παράγοντα που οδηγεί στο να σας καλέσουν σε μία συνέντευξη για δουλειά ή να κατακτήσετε τις θέσεις εργασίας που σας ενδιαφέρουν. Αντίθετα, χρησιμεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση του προφίλ σας ως υποψηφίου και μπορεί να λειτουργήσει θετικά όταν μία εταιρεία συγκρίνει δύο υποψηφίους με παρόμοια εργασιακή εμπειρία και εκπαίδευση.

Για να μπορέσετε να εκμεταλλευθείτε πλήρως τις προσωπικές σας δεξιότητες, πρέπει να τις προβάλλετε ως χαρακτηριστικά που σας κάνουν μοναδικό υποψήφιο και σας βοηθούν να φέρετε προστιθέμενη αξία σε μία εταιρεία. Αν μπορέσετε να βρείτε έναν τρόπο να ξεχωρίσετε στην αγορά εργασίας και να μεταφέρετε σε κάθε πιθανό εργοδότη ότι, βασιζόμενοι στην εργασιακή εμπειρία και στην εκπαίδευσή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προσωπικότητά σας για να αποδώσετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, η επιτυχία είναι σίγουρη!

Ποια είναι, λοιπόν, τα 10 επικρατέστερα soft skills που αναζητούν οι εργοδότες σήμερα;