Σας παραθέτουμε παρακάτω το άρθρο της Λήδας Σγουράκη, Director, Professionals, Randstad Hellas, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο τεύχος Μαρτίου 2022 του HR Professional.

Η σωστή επιλογή στελεχών αναδεικνύεται σήμερα στον παράγοντα - κλειδί για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Αποτελεί, ταυτόχρονα, μια διαδικασία που ενσωματώνει όλες τις αλλαγές που έχει υποστεί η αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια.H πανδημία δημιούργησε νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας, αλλάζοντας τη στρατηγική των επιχειρήσεων για την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, κυρίως αυτών με υψηλή εξειδίκευση. Σε αυτή τη «νέα» αγορά εργασίας, όπου καταγράφεται αυξημένη ανάγκη για επιλογή στελεχών που θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία των επιχειρήσεων, το executive search αναδεικνύεται σε μια υπηρεσία που συνδέεται με την επιτυχία των επιχειρηματικών στρατηγικών. 

Σε αυτό το περιβάλλον, το executive search αποτυπώνει την αξία των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού. Μέσα από τη συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους, οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση στις τάσεις της αγοράς, απευθύνονται σε μια μεγαλύτερη δεξαμενή στελεχών, αποτυπώνουν και μεταφράζουν τις ανάγκες τους σε ζήτηση, εξοικονομούν χρόνο και ελαχιστοποιούν το ρίσκο της επιλογής στελέχους, βασιζόμενοι στην εμπειρία, τη γνώση και τη μεθοδολογία.

η συνεργασία είναι το πρώτο βήμα για την επιτυχία.

Αν η επιτυχία της αναζήτησης ενός στελέχους από μια επιχείρηση καθορίζεται από την εύρεση των κατάλληλων επιλογών και τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας, τότε η συνεργασία μεταξύ της επιχείρησης και του στελέχους executive search είναι το πρώτο, αποφασιστικό βήμα για την αποδοτικότητα της υπηρεσίας.

Χαρακτηριστικό της συνεργασίας είναι η διαμόρφωση των πραγματικών στοιχείων της αναζήτησης, που ενσωματώνουν την τρέχουσα και μελλοντική ανάγκη της επιχείρησης και τα δεδομένα της αγοράς. Η μεγάλη εξειδίκευση της αναζήτησης μειώνει τις διαθέσιμες επιλογές και η ενσωμάτωση πολλών, διαφορετικών δεξιοτήτων στο προφίλ του ιδανικού υποψηφίου διευρύνει το κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Κεντρικός ρόλος του συμβούλου και προϋπόθεση για την επιτυχία του executive search είναι η σωστή καταγραφή της ανάγκης, βάσει της οποίας θα πραγματοποιηθεί η έρευνα και θα καταρτιστεί η λίστα των διαθέσιμων επιλογών, που χρειάζεται να είναι συγκεκριμένη για την αποδοτικότητα της διαδικασίας. 

η μεθοδολογία της randstad.

Στόχος μας είναι να ταιριάζουμε αποδοτικά την ανάγκη της επιχείρησης με τα κατάλληλα στελέχη που ανταποκρίνονται στη λειτουργία, στους αναπτυξιακούς στόχους και στην κουλτούρα της. Για να το επιτύχουμε, ακολουθούμε μια μεθοδολογία, στην οποία αθροίζεται η εμπειρία, η γνώση και η εξειδίκευσή μας ανά τομέα δραστηριότητας. Η εξειδίκευση των συμβούλων και η γνώση της αγοράς αποτελούν μεγάλα πλεονεκτήματα στη δύσκολη συγκυρία που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες να στελεχώσουν γρήγορα και αποδοτικά, κομβικούς για την ανάπτυξή τους ρόλους.

Σε αυτή την κατεύθυνση, χαρτογραφούμε, αξιολογούμε και προβλέπουμε τις προσδοκίες των επιχειρήσεων, εμβαθύνοντας στις πραγματικές τους ανάγκες. Ζητούμενο για εμάς είναι η επιλογή υποψηφίων που θα ταιριάξουν απόλυτα στο προφίλ των οργανισμών και θα καταφέρουν να ενσωματωθούν γρήγορα και αποτελεσματικά στη δομή και λειτουργία τους. Έχοντας πρόσβαση σε μια μεγάλη δεξαμενή υποψηφίων και έχοντας πλήρη γνώση των τάσεων και των κλάδων της αγοράς, επιλέγουμε τα στελέχη βάσει διαφορετικών κριτηρίων, που διαμορφώνονται από τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης. 

H Randstad αναπτύσσει, τα τελευταία είκοσι χρόνια, στρατηγικές συνεργασίες με μεγαλύτερους και μικρότερους οργανισμούς, υποστηρίζοντάς τους στην εύρεση και διατήρηση κατάλληλων στελεχών. Διαθέτοντας εξαιρετική εμπειρία και δίκτυο επαφών σε διαφορετικούς κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα στελέχη Executive Search προτείνουν υποψήφιους με ικανότητες και επαγγελματικούς στόχους που ευθυγραμμίζονται πλήρως με τους στρατηγικούς, επιχειρηματικούς σκοπούς.

hr pro_ls
hr pro_ls