ας παραθέτουμε παρακάτω το άρθρο του Γιάννη Γκιμούση, Director, Staffing, Randstad Hellas, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο τεύχος Μαΐου 2022 του HR Professional.

Αν μπορούμε να αντλήσουμε κάποια θετικά διδάγματα από την πανδημία για την αγορά εργασίας, σίγουρα οι νέες μορφές απασχόλησης συγκαταλέγονται μέσα σε αυτά.

Έχοντας διανύσει περισσότερα από δύο χρόνια από την αρχή της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, οι επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, έχουν ενσωματώσει νέα μοντέλα εργασίας στη λειτουργία τους, τα οποία τους επιτρέπουν να είναι περισσότερο ευέλικτες και προσαρμοστικές. Η υβριδική και απομακρυσμένη μορφή εργασίας και η προσωρινή απασχόληση είναι σήμερα τα δύο βασικά μοντέλα, τα οποία παγιώνονται στην αγορά εργασίας, με την υιοθέτησή τους από τις επιχειρήσεις να είναι συνεχώς αυξανόμενη. Έχοντας έρθει αντιμέτωπες με διαφορετικές προκλήσεις, οι επιχειρήσεις υλοποιούν στρατηγικές για να αυξήσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν το περιβάλλον δραστηριοποίησής τους και εφαρμόζουν πρακτικές που τους επιτρέπουν να απορροφούν παραγωγικά τις διακυμάνσεις στη λειτουργία και τη δραστηριότητά τους.

δημιουργώντας οφέλη για τις επιχειρήσεις και ευκαιρίες για τα νέα ταλέντα.

Η προσωρινή απασχόληση αναδεικνύεται σήμερα σε μια δυναμική στρατηγική, η οποία δημιουργεί προφανή οφέλη, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους. 

Η επιλογή της προσωρινής απασχόλησης βελτιώνει εκ των πραγμάτων τον προγραμματισμό της εργασίας της επιχείρησης, εξοικονομώντας, στις περισσότερες περιπτώσεις, χρόνο και σημαντικούς οικονομικούς πόρους, χωρίς να επηρεάζει την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα του μόνιμου προσωπικού σε περιόδους έντονου φόρτου εργασίας. Με την ενσωμάτωση της προσωρινής απασχόλησης, οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται θετικά και αποδοτικά σε έκτακτες ή προσωρινές ανάγκες, όπως για παράδειγμα, η ανάληψη ενός έργου, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, οι οποίες διαφορετικά θα επιβάρυναν σημαντικά τη λειτουργία της εταιρείας, μειώνοντας κατ’ ουσίαν την παραγωγικότητά της. 

Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων, όταν παρουσιάζεται η ανάγκη για εξειδικευμένη γνώση ή συγκεκριμένες δεξιότητες, τις οποίες μπορούν να αναζητήσουν με ένα πιο άμεσο και ευέλικτο τρόπο από την αγορά. Η προσωρινή απασχόληση αποτελεί, σε πολλές περιπτώσεις, επιλογή των νέων ταλέντων, τα οποία μπορούν να επωφεληθούν από τη γρήγορη απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ενεργή παρουσία τους στην αγορά, καθώς και την προοπτική να μετατρέψουν αυτή την ευκαιρία σε μόνιμη απασχόληση, κάτι που καταγράφεται ως τάση με σημαντική ανάπτυξη την τελευταία περίοδο.

με την υποστήριξη της randstad.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της Randstad είναι σε θέση να υποστηρίξουν την εύρεση κατάλληλων υποψηφίων όλων των βαθμίδων, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εξαιρετικά γρήγορους χρόνους και χωρίς να χρειαστεί επιπλέον εκπαίδευση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις μοναδικές ανάγκες αλλά και τη σημασία της ενσωμάτωσης των εργαζομένων στην κουλτούρα του οργανισμού, αναλαμβάνουμε την επιλογή εξειδικευμένου προσωπικού που είναι διαθέσιμο για μικρά διαστήματα απασχόλησης, καθώς και τη διαχείριση της μισθοδοσίας, εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους για τις επιχειρήσεις. Έχοντας στη διάθεσή μας μια μεγάλη βάση από υποψηφίους, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε κάθε οργανισμό να διαμορφώσει τον κόσμο της εργασίας που θα του επιφέρει τα επιθυμητά οφέλη.

Capture HR PRO MAY2022
Capture HR PRO MAY2022