Σας παραθέτουμε παρακάτω το άρθρο του Ιωάννη Κόρσου, Key Account Manager & RiseSmart Lead, Randstad Hellas, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο τεύχος Δεκεμβρίου 2022 του HR Professional.

Στη σημερινή εποχή, οι οργανισμοί καλούνται να διαχειριστούν τις αποδεσμεύσεις των εργαζομένων τους, με τρόπο που θα τους εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της λειτουργίας και του ανθρώπινου κεφαλαίου τους.

Σε μία εποχή αβεβαιότητας, που ο «πόλεμος» ταλέντων είναι πιο έντονος από ποτέ, είναι σημαντικό οι οργανισμοί να υποστηρίζουν τους ανθρώπους που αναγκάζονται να αποδεσμεύσουν. Εντάσσοντας προγράμματα outplacement στην ευρύτερη στρατηγική του talent management και του employer branding, οι εργοδότες επιδιώκουν να ενισχύουν την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων εντός του οργανισμού.

Οι υπηρεσίες επαγγελματικής μετάβασης παρέχονται από τους εργοδότες στους εργαζομένους που αποχώρησαν, μέσω μίας τρίτης εταιρείας, η οποία κατέχει την τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο προσωπικό για την υποστήριξή τους. Ένα πρόγραμμα outplacement μπορεί να διαρκέσει από λίγες εβδομάδες έως αρκετούς μήνες και έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως βαθμίδας και θέσης που κατείχαν στον οργανισμό. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν υποστήριξη και εκπαίδευση στην ανθεκτικότητα (resilience) της επαγγελματικής αλλαγής τους, καθώς και συμβουλευτική καριέρας στους βασικούς πυλώνες της, όπως είναι η προετοιμασία για μία επαγγελματική συνέντευξη και οι ενδεδειγμένοι τρόποι δικτύωσης. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτιστοποίηση της προσωπικής εικόνας τους και, ειδικότερα, στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος. Τέλος, οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση σε εργαλεία αξιολόγησης που τους βοηθούν στον προσδιορισμό των επαγγελματικών τους στόχων, καθώς και σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες, κατάλληλες θέσεις εργασίας και υπευθύνους προσλήψεων.

η προστιθέμενη αξία της υποστήριξης μέσω της randstad risesmart.

Οι εργαζόμενοι διαμορφώνουν τη δημόσια εικόνα και την κουλτούρα ενός οργανισμού για το χρονικό διάστημα που εργάζονται εκεί, αλλά και για μεγάλο διάστημα μετά την αποχώρησή τους. Τα προγράμματα επανένταξης των εργαζομένων έχουν διττό ρόλο, καθώς επιδρούν θετικά τόσο στους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους όσο και στους ίδιους τους εργοδότες, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την εταιρική τους φήμη και το αίσθημα ασφάλειας για το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό. Με τα προγράμματα επαγγελματικής μετάβασης της Randstad RiseSmart, η πρόταση αξίας εργοδότη ισχυροποιείται, εξασφαλίζοντας πιθανές μελλοντικές συστάσεις για εργασία στον οργανισμό, διατηρώντας την παραγωγικότητα των εργαζομένων και προστατεύοντας τις σχέσεις με τους πελάτες και συνεργάτες.

Οι συμμετέχοντες των προγραμμάτων επανατοποθέτησης αποκτούν προσωπικό σύμβουλο καριέρας και personal branding, διασφαλίζοντας την πολύπλευρη επαγγελματική τους καθοδήγηση. Οι σύμβουλοι καριέρας προσεγγίζουν εξατομικευμένα την αγορά εργασίας μέσω των επαγγελματικών επαφών της Randstad RiseSmart, σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις των συμμετεχόντων, ενώ οι personal branding experts της RiseSmart έχουν εξειδίκευση στη συγγραφή και αξιολόγηση βιογραφικών σημειωμάτων, συνοδευτικών επιστολών και στη δημιουργία του κατάλληλου προφίλ στα επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα. Οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση δια βίου στην, τελευταίας τεχνολογίας, πλατφόρμα της RiseSmart που λειτουργεί υποστηρικτικά και συμπληρωματικά με τις ατομικές συνεδρίες τους με τους προσωπικούς τους συμβούλους. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζουν πρόσβαση σε εργαλεία αυτο-αξιολόγησης και βελτίωσης και για τα επόμενα χρόνια της καριέρας τους. Όλο και περισσότερες εταιρείες παγκοσμίως επενδύουν στη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με τη Randstad RiseSmart για την υποστήριξη εργαζομένων που αποδεσμεύονται. Τόσο η επίτευξη των προσωπικών στόχων των συμμετεχόντων με εξαιρετικά αποτελέσματα σε νέες ευκαιρίες καριέρας όσο και η αξιοπιστία της διαδικασίας, η διαφάνεια και η καθοδήγηση καθόλη τη διάρκεια των προγραμμάτων, έχει κάνει τη Randstad Risesmart τον πλέον έμπιστο πάροχο προγραμμάτων outplacement.

 

 

HR professional ιωάννης Κόρσος
HR professional ιωάννης Κόρσος