Ψάχνω δουλειά

"Ψάχνω δουλειά για αρκετό καιρό αλλά δεν έχω τις απαντήσεις που θα ήθελα από τους εργοδότες" . Αν συμφωνείτε με την παραπάνω πρόταση τότε ίσως είναι καιρός να κάνετε μια αξιολόγηση στην προσέγγιση  που ακολουθείτε κατά την αναζήτηση εργασίας.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά  στοιχεια τα  οποία πρέπει να λάβετε υπόψη και ταυτόχρονα να αλλάξετε την στρατηγική σας για την επικοινωνία σας με τους εργοδότες έχουν να κάνουν με τα παρακάτω:

  • Μαζική αποστολή του βιογραφικού και της συνοδευτικής επιστολής ακόμα και σε θέσεις εργασίας για τις οποίες δε καλύπτετε τις απαιτήσεις.
  • Ελλιπή προετοιμασία πριν από την συνέντευξη επιλογής με έναν εργοδότη.
  • Στόχευση σε κλάδους οι οποίοι δεν υπάρχουν προοπτικές για να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.
  • Εύρεση εργασίας με συγκεκριμένες επιλογές στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού.
  • Αργή ανταπόκριση στις διαθέσιμες ευκαιρίες για απασχόληση.
  • Περιορισμένη δραστηριότητα σχετικά με την προσωπική και επαγγελματική δικτύωση.
         
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα