Ψάχνω δουλειά

  Όταν κάποιος ψάχνει δουλειά ποιο είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να περιμένει  μετά από μια συνέντευξη επιλογής μέχρι να ξεκινήσει και πάλι την εύρεση εργασίας;   Η αναζήτηση εργασίας αποτελεί μια διαδικασία η οποία δεν πρέπει να σταματάει, παρά μόνο όταν γίνει αποδοχή σε μια προσφορά για εργασία. Μέχρι να προκύψει  αυτή η στιγμή η εύρεση εργασίας θα πρέπει να οργανωθεί σε ένα ημερήσιο πλάνο και να βασίζεται σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές (internet, εφημερίδες, σύμβουλοι hr, site αγγελιών, social media, δικτύωση κλπ).   Αν όμως τελικά γίνει η επιλογή για αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων από την αξιολόγηση του εργοδότη για τη συνέντευξη εργασίας που προέκυψε τότε μπορεί να χαθεί πολύτιμος χρόνος που μπορεί να αξιοποιηθεί πιο παραγωγικά.   Για να ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες απασχόλησης που χειρίζεται επισκεφθείτε το www.randstad.gr .  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα