Ψάχνετε για δουλειά;

Εφόσον αυτό το διάστημα ψάχνετε για δουλειά θα πρέπει να είστε σε θέση να δραστηριοποιηθείτε σε όλα τα επίπεδα και να αξιοποιήσετε όλες τις διαθέσιμες επιλογές.

Αυτό σημαίνει ότι ανάμεσα στις υπόλοιπες γνωστές επιλογές κατά την αναζήτηση εργασίας δεν θα πρέπει να παραμελούμε την ενεργοποίηση και επικοινωνία με άτομα στο προσωπικό, φιλικό, οικογενειακό και επαγγελματικό μας περιβάλλον, όπου θα πρέπει να δηλώνουμε με σαφήνεια το ενδιαφέρον μας την εύρεση απασχόλησης καθώς για τις θέσεις εργασίας που μας ενδιαφέρουν.

Ακόμα και αν το δίκτυο των επαφών σας δεν απασχολείται σε κάποιο χώρο εργασίας σχετικό με το τομέα που επιθυμείτε να εργαστείτε, είναι πιθανόν να μπορούν να συστήσουν σε επαγγελματίες ή εργοδότες οι οποίοι μελλοντικά μπορεί να αναζητήσουν προσωπικό.

Παράλληλα, καθώς κάποιες θέσεις εργασίας μπορεί να μην δημοσιευτούν στα διάφορα μέσα, το προσωπικό δίκτυο και η ενεργοποίηση του μπορεί να έχουν θετική συνεισφορά στην  εύρεση εργασίας.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα