Υπηρεσίες hr

Οι υπηρεσίες hr που υπάρχουν διαθέσιμες στην αγορά εργασίας μπορούν να προσφέρουν σε κάθε εργοδότη λύσεις ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας ή τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν.   Για τους περισσότερους εργοδότες αυτή την περίοδο βασικός στόχος αποτελεί η επίτευξη των στόχων που έχει θέσει και να αναπτυχθεί. Σε αυτή την προσπάθεια  σημαντικό ρόλο θα έχει και το ανθρώπινο δυναμικό κάθε εταιρείας. Ωστόσο, σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, οι ανάγκες που θα προκύψουν για  κάθε εργοδότη, μπορούν να καλυφθούν από συνεργάτες όπως η Randstad Hellas.   Οι υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού της Randstad προσφέρονται σε παγκόσμιο επίπεδο για περισσότερα από 50 χρόνια. Στην Ελλάδα διαθέτοντας γραφεία στη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μπορεί να αποτελέσει το σύμβουλο σας σε όλα τα θέματα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό.  Αν θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η Randstad επισκεφθείτε το www.randstad.gr.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα