Υπηρεσίες hr

Λαμβάνοντας ένα συνδυασμό από υπηρεσίες hr ένας εργοδότης μπορεί να έχει διαθέσιμες τις πιο κατάλληλες λύσεις σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό.   Ανεξάρτητα με το μέγεθος μιας  εταιρείας, τον κλάδο δραστηριότητας της ή την ύπαρξη τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, πολλές σύγχρονες εταιρείες λαμβάνουν υπηρεσίες σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό.   Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού συνήθως καλύπτουν την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού για μόνιμη η προσωρινή απασχόληση, την εξειδικευμένη στελέχωση, αλλά και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως το outplacement ή το coaching.   Αν αναζητάτε λύσεις για το ανθρώπινο δυναμικό η Randstad Hellas μπορεί να γίνει ο συνεργάτης σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2106770523.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα