Υπηρεσίες hr

Αρκετά συχνά οι εργοδότης επιλέγουν να συνεργαστούν με μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες hr για να εξασφαλίσουν τα καλύτερες λύσεις σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό.   Τόσο οι εταιρείες που διαθέτουν τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, όσο και εκείνες που οι διαδικασίες για το ανθρώπινο δυναμικό καλύπτονται από άλλα τμήματα έχουν την δυνατότητα να αναθέτουν την υλοποίηση για την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού, την πρόσληψη και  διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως η επαγγελματική επανατοποθέτηση (outplacement) σε εξειδικευμένους συμβούλους.   Η Randstad διαθέτοντας γνώση και εμπειρία από την Ελληνικά αγορά εργασίας καθώς και εξειδικευμένα στελέχη μπορεί να παρέχει μια πλήρη γκάμα υπηρεσιών hr για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε στο www.randstad.gr  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα