Υπηρεσίες HR

Οι υπηρεσίες HR παρέχονται από εξειδικευμένους συμβούλους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην αναζήτηση, αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού. Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού συνεργάζονται με  ένα εργοδότη και το αντίστοιχο τμήμα που ασχολείται με το ανθρώπινο δυναμικό με σκοπό την επίτευξη των καλύτερων επιλογών στελέχωσης.

Ολοένα και περισσότεροι εργοδότες προσανατολίζονται στην επίτευξη των αποτελεσμάτων τους με ταυτόχρονη μείωση του κόστους, και περιορισμό των λανθασμένων επιλογών. Το ίδιο ισχύει και για το ανθρώπινο δυναμικό, όπου οι εταιρείες συμβούλων μέσα από τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρουν έχουν την δυνατότητα να καλύψουν ποιοτικά και άμεσα τις ανάγκες για κάθε εργοδότη.

Η Randstad έχοντας μια σταθερά επιτυχημένη παρουσία τόσο στην Ελληνική αγορά, όσο και σε διεθνές επίπεδο και διαθέτοντας υπηρεσίες hr που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες των εργοδοτών, μπορεί να αποτελέσει των συνεργάτη σας στα θέματα ανθρώπινου δυναμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2106770523 για την Αθήνα ή 2310414731 για την Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα