Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού

Καθημερινά η Randstad καλύπτει τις ανάγκες σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, για διαφορετικούς εργοδότες μέσα από τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρει.     Χωρίς να υπάρχει περιορισμός σχετικά με τον κλάδο δραστηριότητας, τον αριθμό των εργαζομένων ή τον τρόπο οργάνωσης ενός εργοδότη, οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού της Randstad παρέχουν τις κατάλληλες λύσεις μέσα από την εξειδίκευση και την μεθοδολογία που διαθέτουν.     Οι υπηρεσίες που μπορούν να λάβουν οι εργοδότες καλύπτουν την μόνιμη και την προσωρινή απασχόληση, την εξειδικευμένη στελέχωση, την πρόσληψη και διαχείριση προσωπικού (outsourcing-payrolling) και τα προγράμματα επανατοποθέτησης (outplacement).     Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο www.randstad.gr .  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα