Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού

Αρκετοί εργοδότες σήμερα επιλέγουν να λάβουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού για να έχουν λύσεις και επιλογές που θα τους προσφέρουν αξία στην καθημερινή τους λειτουργία.   Η εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού αποτελεί μια από τις υπηρεσίες που συνήθως προσφέρεται σε εταιρείες, όμως η προσωρινή απασχόληση, η διαχείριση και πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού, η επαγγελματική επανατοποθέτηση και το coaching έχουν εξίσου ιδιαίτερη ζήτηση.   Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήρια δύναμη για κάθε εταιρεία, για αυτό και οι αποφάσεις αλλά και επιλογές που λαμβάνονται βασίζονται σε εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες.   Αν θέλετε να ενημερωθείτε για τις λύσεις που προσφέρονται από την Randstad Hellas επισκεφθείτε το www.randstad.gr .  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα