Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού

Οι εργοδότες σήμερα μπορούν να εξασφαλίσουν τις επιλογές τους για το ανθρώπινο δυναμικό μέσα από μια σειρά από υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού τις οποίες μπορούν να λάβουν από εξειδικευμένους συμβούλους.   Η εύρεση και επιλογή προσωπικού (για μόνιμη ή προσωρινή απασχόληση), η εξειδικευμένη στελέχωση, η πρόσληψη και επιλογή προσωπικού, τα προγράμματα επαγγελματικής επανατοποθέτησης (outplacement) και το coaching αποτελούν μερικές από τις λύσεις για τα θέματα προσωπικού.   Διαθέτοντας ηγετική παρουσία στην παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού η Randstad μπορεί να καλύψει τα αιτήματα για κάθε εργοδότη ανεξάρτητα από την δραστηριότητα ή τον αριθμό του προσωπικού.   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Randstad επισκεφθείτε το www.randstad.gr  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα