Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού

Καθημερινά η Randstad συνεργάζεται με εργοδότες σε διαφορετικούς κλάδους για να παρέχει λύσεις μέσα από τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρει.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος της δραστηριότητας, τον αριθμό του προσωπικού ή το επίπεδο οργάνωσης, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού της Randstad διαθέτοντας την κατάλληλη μεθοδολογία μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις ανάγκες σας.

Μέσα από ένα portofolio υπηρεσιών για την μόνιμη και την προσωρινή απασχόληση, την εξειδικευμένη στελέχωση, την πρόσληψη και διαχείριση προσωπικού (outsourcing-payrolling) τα προγράμματα επανατοποθέτησης (outplacement) και το executive coaching μπορούμε να γίνουμε ο άμεσος συνεργάτης σας .

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα