Σύνταξη του βιογραφικού

Όπως συχνά αναφέρεται η  σύνταξη του βιογραφικού σας μπορεί να αποτελέσει το “κλειδί”  κατά την αναζήτηση εργασίας όμως δεν αποτελεί και το μοναδικό κριτήριο για την επιλογή ενός υποψηφίου.   Καθώς όμως η πρώτη εντύπωση παίζει ουσιαστικό ρόλο στην εύρεση εργασίας, το βιογραφικό σημείωμα είναι μια πρώτη ευκαιρία για να πείσετε ένα μελλοντικό εργοδότη πως αξίζετε μεγαλύτερης  προσοχής.   Εφόσον η σύνταξη του βιογραφικού γίνει  με τρόπο επαγγελματικό, αλλά παράλληλα και προσωπικό, τότε έχετε την δυνατότητα να παρουσιάσετε ενδιαφέροντα για τα επιτεύγματα σας , τις γνώσεις, την εμπειρία, αλλά και τις δυνατότητές σας. Με το βιογραφικό έχετε την δυνατότητα να εκφράσετε εκτός από τις ακαδημαϊκές γνώσεις, την εξειδίκευση και την γενικότερη παρουσία σας σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον.   Για να μάθετε περισσότερα για τη σύνταξη του βιογραφικού και της συνοδευτικής επιστολής επισκεφθείτε  blog της Randstad. Δείτε τις τελευταίες ευκαιρίες απασχόλησης στο http://www.randstad.gr .
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα