Σύνταξη του βιογραφικού

Η σύνταξη του βιογραφικού αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά για την σωστή και επαγγελματική παρουσίαση ενός υποψηφίου κατά την αναζήτηση εργασίας.   Είναι ίσως και μια από τις δραστηριότητες για την οποία στο ξεκίνημα της αναζήτησης που θα ακολουθήσει για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, να πρέπει να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να συγκεντρωθούν και να εκφραστούν με το πλέον κατάλληλο τρόπο όσα έχουν επιτευχθεί και μπορούν να προσφέρουν αξία στο επαγγελματικό προφίλ.   Κάποιος που έχει εργασιακή εμπειρία στην λογιστική και ενδιαφέρεται για αντίστοιχες θέσεις θα μπορούσε για παράδειγμα να αναγράφει απλά στο βιογραφικό του ότι είναι λογιστής. Όμως ο εργοδότης που θα αναζητήσει το αντίστοιχο στέλεχος θα θέλει να δει αν έχει δικαίωμα υπογραφής, αν υπάρχει γνώση σε κάποιο λογιστικό σύστημα ή εμπειρία από συγκεκριμένες λογιστικές δραστηριότητες.   Αυτά αποτελούν στοιχεία τα οποία μπορούν να αποδοθούν στο βιογραφικό σημείωμα και να δώσουν τα  στοιχεία εκείνα που θα αναδείξουν την καταλληλότητα ενός υποψηφίου κατά την αξιολόγηση.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα