Σύνταξη του βιογραφικού

Με την βοήθεια του internet και των διαφορετικών πηγών, οι υποψήφιοι για εργασία αναζητάνε πληροφορίες και συμβουλές για την σύνταξη του βιογραφικού, ώστε να μπορέσουν να το διαμορφώσουν κατάλληλα.   Οι πληροφορίες για τις οποίες συνήθως υπάρχει ενδιαφέρον έχουν να κάνουν με την μορφοποίηση του κειμένου, την σύνταξη, την καταγραφή των αρμοδιοτήτων και των επιτευγμάτων, την χρονική παρουσίαση της εργασιακής εμπειρίας, των στοιχείων επικοινωνίας, την χρήση φωτογραφίας κλπ.   Σε γενικές γραμμές η σύνταξη του βιογραφικού θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, που να βοηθάει στην αξιολόγηση του από διαφορετικούς ανθρώπους, να αναδεικνύει τις ικανότητες και την καταλληλότητα του υποψηφίου για τις θέσεις εργασίας για τις οποίες θα κάνει αίτηση, να έχει διαθέσιμα και σωστά τα στοιχεία επικοινωνίας, αλλά και να αποφεύγονται οι όποιες υπερβολές σε όλα τα επίπεδα.   Στο blog της Randstad Hellas δημοσιεύονται άρθρα σχετικά με την εύρεση εργασίας και την σύνταξη του βιογραφικού.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα