Σύνταξη του βιογραφικού

Παρά το μεγάλο όγκο πληροφοριών που μπορεί να βρει κανείς για την σύνταξη του βιογραφικού σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται ότι δεν έχει δοθεί η απαραίτητη προσοχή.   Το βιογραφικό σημείωμα όμως καθώς αποτελεί την παρουσίαση του επαγγελματικού προφίλ ενός υποψηφίου θα πρέπει να είναι πλήρες και να προωθεί κατάλληλα τα χαρακτηριστικά εκείνα που κάνουν μοναδική την αίτηση ενός υποψηφίου για μια θέση εργασίας.   Τα ορθογραφικά λάθη, οι παραλήψεις σχετικά με ημερομηνίες σχετικά με την προϋπηρεσία, τις σπουδές ή τις σπουδές, ή χρήση στοιχείων επικοινωνίας στα οποία δεν υπάρχει ανταπόκριση κοκ. είναι πολύ πιθανόν να μην οδηγήσουν σε θετική αξιολόγηση του βιογραφικού.   Για την αποφυγή όλων των παραπάνω μια απλή λύση είναι η ανάγνωση του βιογραφικού από ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο διαθέτει εργασιακή εμπειρία, αλλά και χρήση της γλώσσας.   Καταχωρήστε το ανανεωμένο σας βιογραφικό στο www.randstad.gr.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα