Σύνταξη του βιογραφικού

  Η προσπάθεια που γίνει για την σύνταξη του βιογραφικού αποκτάει αξία, εφόσον ο υποψήφιος για εργασία μπορεί να εκφράσει το ίδιο αποτελεσματικά τις πληροφορίες που έχει καταγράψει σε μια συνέντευξη επιλογής.   Ενώ το βιογραφικό μπορεί να αξιολογηθεί θετικά στην συνέχεια να υπάρχει η ίδια δυνατότητα στην προφορική επικοινωνία. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα είτε ελλιπούς προετοιμασίας πριν από την συνάντηση με ένα εργοδότη, είτε  γιατί έχουν χρησιμοποιηθεί πληροφορίες που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές δυνατότητες ενός υποψηφίου.   Σε κάθε περίπτωση τόσο κατά τη γραπτή, όσο  και κατά την προφορική επικοινωνία σχετικά με το βιογραφικό το μήνυμα που πρέπει να λάβει  κάποιος  θα πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο.   Ανανεώστε το βιογραφικό σας σημείωμα και καταχωρήστε το στο www.randstad.gr .
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα