Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος

Κατά την αναζήτηση εργασίας η σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος προβληματίζει αρκετούς υποψηφίους που επιθυμούν να έχουν σύντομα μια θετική αξιολόγηση, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε μια προσφορά για εργασία.

  Το βιογραφικό σημείωμα ανάμεσα σε  άλλες πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνει:  
  • Περίληψη σχετικά με τους προσωπικούς  στόχους και τις επαγγελματικές φιλοδοξίες.
  • Σωστά τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email)  για να είναι εφικτή η επικοινωνία από ένα εργοδότη.
  • Ακρίβεια σχετικά με τις χρονολογίες σχετικά με την εργασιακή εμπειρία, τις σπουδές,  και τις λοιπές δεξιότητες.
  • Πλήρης περιγραφή στις αρμοδιότητες της  επαγγελματικής εμπειρίας.
  • Καταγραφή των ακαδημαϊκών γνώσεων, τους τίτλους σπουδών, καθώς και το επίπεδο πρακτικής γνώσεις για τις ξένες γλώσσες, τη χρήση του  Η/Υ κ.ο.κ
  • Σεμινάρια που έχουν ολοκληρωθεί σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα
  • Πληροφορίες αναφορικά με την προσωπικότητα (π.χ. προσωπικές ασχολίες, hobbies)
  Αν έχετε ήδη διαμορφώσει το βιογραφικό σας μπορείτε να κάνετε αίτηση στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο www.randstad.gr.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα