Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων που εξειδικεύονται στα θέματα προσωπικού έχουν την δυνατότητα να καλύψουν άμεσα και αποτελεσματικά τις ανάγκες των εργοδοτών σχετικά με την εύρεση και επιλογή  ανθρώπινου δυναμικού (μόνιμη απασχόληση, προσωρινή απασχόληση, εξειδικευμένη στελέχωση), καθώς και να παρέχουν άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως είναι η πρόσληψη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού ή η επαγγελματική επανατοποθέτηση (Outplacement).   Η Randstad Hellas διαθέτοντας πολυετή παρουσία στην αγορά εργασίας, καθώς και ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να παρέχει όλες τις παραπάνω λύσεις και να δώσει αξία στην δραστηριότητα κάθε εργοδότη.   Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Randstad Hellas στο www.randstad.gr.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα