Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων που ασχολούνται με το ανθρώπινο δυναμικό προσφέρουν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες και την τεχνογνωσία τους  σε εργοδότες  που επιθυμούν να λάβουν λύσεις στο συγκεκριμένο τομέα.   Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται με μια συμβουλευτική εταιρεία ανεξάρτητα με το αν διατηρούν η όχι τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και χωρίς να υπάρχει κάποιος περιορισμός σχετικά με τη δραστηριότητα, τον κλάδο ή τις υπηρεσίες που πιθανόν θα χρησιμοποιήσουν.   H Randstad, με ηγετική παρουσία στην παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να παρέχει λύσεις και να καλύψει τις ανάγκες των εργοδοτών στην Ελλάδα. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.randstad.gr
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα