Σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού

Οι εργοδότες που θα αναζητήσουν προσωπικό θα πρέπει να εξετάζουν όλες τις λύσεις που υπάρχουν διαθέσιμες για να εξασφαλίσουν την κάλυψη των αναγκών τους. Σε αυτές θα πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτές που προσφέρουν οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού.   Η  Randstad Hellas, διαθέτοντας εξειδικευμένους  συμβούλους και μεθοδολογία, καθώς και υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις κάθε εργοδότη, μπορεί να αποτελέσει τον συνεργάτη στα θέματα hr για κάθε εταιρεία.   Οι υπηρεσίες που προσφέρονται σχετικά με την εύρεση και επιλογή προσωπικού μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες για την εξειδικευμένη στελέχωση (στελέχη μεσαίου επιπέδου, ανώτερου επιπέδου, διευθυντικά στελέχη), καθώς και την μόνιμη και προσωρινή απασχόληση. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες καλύπτουν τα προγράμματα Outplacement, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα για την διαχείριση προσωπικού και μισθοδοσίας.   Επικοινωνήστε με την Randstad Hellas στο 2106770523. Oι σύμβουλοι HR θα καταγράψουν τις ανάγκες σας και σύντομα θα μπορούν να σας προσφέρουν λύσεις.. Εναλλακτικά, στο  www.randstad.gr μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε εργοδότες.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα